Co z certyfikatami?

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji na wniosek Rady PCBiC postanowił przesunąć do 1 maja 1995 r. termin wejścia w życie zarządzenia nr 335 Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ustalającego wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B" (odnoszącego się do ustawy o badaniach i certyfikacji). Decyzję o przesunięciu terminu - z-ca dyr. PCBiC, Andrzej Sulimski - tłumaczy faktem, iż wiele firm nie było przygotowanych na wejście w życie tego zarządzenia. Termin 1 maja 1995 r. - mówi A. Sulimski - jest ostateczny a ci, którzy przed upływem tego terminu nie dopełnią wszystkich koniecznych formalności związanych z certyfikatami, będą musieli ponieść konsekwencje, zgodnie z zapisem ustawy. Wszystkim zainteresowanym radzimy jak najszybciej zgłosić się do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (Warszawa ul. Kłobucka 23) do Biura ds. Certyfikacji, w którym działa Zespół Elektroniki (tel. 43 00 59).

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji na wniosek Rady PCBiC postanowił przesunąć do 1 maja 1995 r. termin wejścia w życie zarządzenia nr 335 Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ustalającego wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B" (odnoszącego się do ustawy o badaniach i certyfikacji). Decyzję o przesunięciu terminu - z-ca dyr. PCBiC, Andrzej Sulimski - tłumaczy faktem, iż wiele firm nie było przygotowanych na wejście w życie tego zarządzenia. Termin 1 maja 1995 r. - mówi A. Sulimski - jest ostateczny a ci, którzy przed upływem tego terminu nie dopełnią wszystkich koniecznych formalności związanych z certyfikatami, będą musieli ponieść konsekwencje, zgodnie z zapisem ustawy. Wszystkim zainteresowanym radzimy jak najszybciej zgłosić się do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (Warszawa ul. Kłobucka 23) do Biura ds.

Certyfikacji, w którym działa Zespół Elektroniki (tel. 43 00 59).

Z informacji jakie udzielił nam zastępca dyrektora PCBiC wynika, że na 14 grudnia br. zaplanowane jest posiedzenie Rady PCBiC na którym dyskutowana ma być m.in. sprawa pominięcia zasilaczy (UPS) w zarządzeniu ustalającym wykaz wyrobów objętych obowiązkiem posiadania polskiego certyfikatu bezpieczeństwa.


TOP 200