Co z Karenem?

Uporczywe pogłoski o trudnościach firm Karen (rok założenia 1983) na razie nie potwierdzają się. Indagowany w czerwcu przez dziennikarza CW-PL dyr. handlowy firmy Karen Ltd.

Uporczywe pogłoski o trudnościach firm Karen (rok założenia 1983) na razie nie potwierdzają się. Indagowany w czerwcu przez dziennikarza CW-PL dyr. handlowy firmy Karen Ltd.

Marek Roszkowski oświadczył, że wszystkie oddziały zatrudniającej w sumie ok. 130 osób firmy mają się dobrze i osiągają zadowalające wyniki sprzedaży sprzętu komputerowego. W miesiąc później dyrektor handlowy został mianowany dyrektorem naczelnym firmy, a dotychczasowy dyrektor Bogdan Wiśniewski stracił pracę. Pytany o przyczyny tej zmiany i ew. przewidywań innych roszad kadrowych pełnomocnik właściciela Krzysztof Wilski odmówił wyjaśnień.

Po okresie aktywnej działalności w dziedzinie produkcji oprogramowania eksportowanego do USA i sprzedaży komputerów Atari, Karen koncentruje się obecnie na sprzedaży PC średniej klasy (AST, Twinhead). Natomiast przekraczający 100 tys. USD kontrakt na instalację w centrali Pewexu komputera Sun wraz z oprogramowaniem - dotąd nie doczekał się pełnej realizacji. Nawiasem mówiąc, i Pewexowi wiedzie się ostatnio nie najlepiej. NIK zakwestionował niedawno dwa jego kontrakty na komputeryzację zawarte z ICL z W. Brytanii i LDW z USA.


TOP 200