Co w Sieci piszczy

Z marcowego badania Ipsos-Demoskop wynika, że niemal trzy czwarte Polaków w ogóle nie korzysta z Internetu. Jak często i po co do Sieci wchodzą pozostali?

Z badania "Korzystanie z Internetu w Polsce" wynika, że 27% polskich internautów (a zarazem 7% wszystkich Polaków) w marcu codziennie lub prawie codziennie wchodziło do Internetu. 2-3 razy w tygodniu surfowało 24% internautów, raz w tygodniu - 27%, a raz w miesiącu - 11%, a rzadziej - 12%. W sumie więc, wedle klasycznej definicji (przynajmniej raz w miesiącu zalogowany do Sieci) za internautów można by uznać 88% mających z Internetem kontakt i zarazem niemal co czwartego rodaka - 23% Polaków.

Zdecydowana większość wchodzących do Intenetu - 78% - korzysta z Sieci często, co najmniej raz w tygodniu. W domu z Internetu korzysta 42% internautów, w pracy - 28%. U znajomych albo w szkole/na uczelni z Internetu korzysta 60% (odpowiednio 26% i 34%). Do kawiarenek internetowych uczęszcza ponadto 27%. Osoby korzystające z internetu, to przede wszystkim ludzie młodzi, z wyższym lub średnim wykształceniem oraz mieszkańcy dużych miast. Wśród najmłodszych badanych (15-19 lat) odsetek osób, które nigdy nie łączą się z Internetem wynosi 28%, natomiast wśród respondentów w wieku powyżej 59 lat, odsetek ten sięga 97%.

Zobacz również:

Internauci najczęściej przeglądają strony WWW (92%). Dwie trzecie korzysta z poczty elektronicznej, prawie połowa (47%) "chatuje". 11% korzystających z Internetu ponadto kupuje w Sieci, a 9% - wykorzystuje go do prowadzenia rozmów głosowych.

Spośród portali internetowych internauci najlepiej pamiętają Onet (znajomość spontaniczna 71%), Wirtualną Polskę (odpowiednio 48%) i Interię (27%). Podobnie wypadły wyniki badania znajomości wspomaganej. 92% ankietowanych wskazywało Onet.pl, 84% - WP, 83/% - Interię. Na czwartym miejscu uplasowała się Gazeta.pl - 45% głosów "ze wspomaganiem", która podobnie jak inne marki witryn i serwisów miała spontaniczną znajomość na poziomie nieco powyżej błędu statystycznego. W badaniu wspomaganym internauci przypomnieli sobie także o Panoramie Firm (36%), Hoga.pl (33%) i Internetii (32%). Nie wiadomo, czy w pierwszej dziesiątce w badaniu wspomaganym znalazły się jakieś zagraniczne i zarazem historyczne marki, jak Yahoo! czy Google (znajomość spontaniczna odpowiednio 1% i 2%).

Internautów, którzy znają poszczególne portale zapytano, jak często z nich korzystają. Okazuje się, że najwięcej wiernych użytkowników ma Wirtualna Polska, z której codziennie korzysta jedna piąta internautów, którzy znają ten portal, zaś co najmniej raz w tygodniu – 68 procent.

Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Onet.pl, z którego codziennie korzysta 15% osób, zaś co najmniej raz w tygodniu – 66%. Trzeci z portali, które mogą pochwalić się największą znajomością wśród internautów – Interia – ma 11% stałych (codziennych) użytkowników oraz na 53% użytkowników, którzy korzystają z niego co najmniej raz w tygodniu. Codziennie z Gazety.pl korzysta natomiast 15% z tych którzy ją znają, a dalsze 23% - co najmniej raz w tygodniu. Zbliżone wyniki uzyskały PF.pl, Hoga.pl i Internetia.pl.

Badania przeprowadzono w marcu 2003 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków w wieku 15+, błąd statystyczny wynosi (+/-) 3,2% na poziomie ufności 2s - 0,95.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200