Co siedzi w Windows?

Proste narzędzia dostępne w Internecie mogą być przydatne w zarządzaniu Windows 95.

Proste narzędzia dostępne w Internecie mogą być przydatne w zarządzaniu Windows 95.

Aby przekonać się, co dzieje się w środku systemu operacyjnego Windows lub Windows NT, można skorzystać ze spec- jalnych narzędzi. Niedawno pojawiło się kilka nowych wersji tego typu programów. Oto niektóre:

SuperMonitor 2.0

Narzędzie firmy Nifty Tools jest dostępne w kilku wersjach - dla Windows 3.1/95/98 i NT. SuperMonitor w czasie rzeczywistym wyświetla dane o wykorzystaniu pamięci RAM, pamięci wirtualnej i podstawowych zasobach przechowywanych w 64 KB pamięci o najniższych adresach, które są znane pod nazwami User i GDI (Graphics Device Interface). Monitorowanie tych zasobów pozwala na kontrolę działania programów, które mają prolemy z wykorzystaniem pamięci (syndrom "przeciekającej pamięci").

SuperMonitor działa wprawdzie podobnie jak narzędzia systemowe Windows: Resource Meter i System Monitor, lecz różni się od nich pod wieloma względami. Pozwala np. na otwarcie okna monitorowania systemu i "zamrożenie" umieszczonych w nim danych statystycznych. Po ponownym uruchomieniu monitoringu, można porównać informacje uzyskiwane w różnych warunkach, przy uruchamianiu i zamykaniu różnych aplikacji. SuperMonitor umożliwia też tworzenie i zapisywanie na dysk dziennika pracy komputera, bardziej szczegółowo niż System Monitor.

Bezpłatna wersja SuperMonitor pozwala na śledzenie pracy systemu przez 5 minut po uruchomieniu programu. Wersja komercyjna kosztuje 39 USD. SuperMonitor dostępny jest pod adresemhttp://www.niftytools.com.

WinTop

Do dokonania pomiaru obciążenia przez oprogramowanie procesora można skorzystać z narzędzia WinTop. Program wyświetla okno z odpowiednimi informacjami i pozwala na sprawdzenie, ile czasu procesora pochłaniają uruchamiane aplikacje. WinTop można uruchamiać na komputerach pracujących pod kontrolą Windows 95 i 98.

Microsoft bezpłatnie udostępnia WinTop pod adresem: http://www.microsoft.com/windows95/downloads.

Process Viewer

To bezpłatne narzędzie do przeglądania bibliotek DLL, używanych podczas procesów uruchamianych na komputerze, oraz priorytetów im przypisanych. Użytkownik może usuwać niepotrzebne okna i dołączać do aplikacji programy uruchomieniowe (debuger), mające wyeliminować problemy związane z funkcjonowaniem bibliotek DLL.

Process Viewer jest dostępny pod adresemhttp://www.teamcti.com/pview/prcview.htm. Program można uruchamiać pod kontrolą Windows NT i Windows 95/98. W przypadku systemu NT niezbędny jest dodatkowy program obsługi (biblioteka Psapi.dll). Jeśli nie ma go na dysku, program można pobrać z witryny www.winutils.com.

WinKill

Program wyposażono w funkcje, umożliwiające zamknięcie nie tylko jednej aplikacji, ale wybranego ich zestawu lub wszystkich uruchomionych programów. WinKill jest dostępny pod adresemhttp://www.users.zetnet.co.uk/jamesbray.

<hr size=1 noshade>Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, oprac. jch .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200