Co nowego w technologiach

Coraz popularniej stosowane są kodeki szerokopasmowe (np. G.722.2) pozwalające próbkować głos z częstotliwością do 8 kHz. Standardowe kodeki zadowalają się zwykle 4 kHz.

Coraz popularniej stosowane są kodeki szerokopasmowe (np. G.722.2) pozwalające próbkować głos z częstotliwością do 8 kHz. Standardowe kodeki zadowalają się zwykle 4 kHz.

Kodeki szerokopasmowe

Zwiększenie częstotliwości, i co za tym idzie wymaganego pasma, jest możliwe wraz ze wzrastającymi możliwościami sieci i mechanizmami priorytetyzacji ruchu. Przynosi to poprawę komfortu rozmowy, w porównaniu także z tradycyjnymi sieciami TDM.

Sterowanie połączeniami poprzez skrypty CCXML

Co nowego w technologiach

Schemat logiczny funkcjonowania usług CCXML i VoiceXML

Do budowy aplikacji webowych sterujących połączeniami telefonicznymi konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) opracowało język znaczników CCXML (Call Control XML). Umożliwia on opisanie sposobu kontroli połączeń za pomocą plików tekstowych XML. VoiceXML jedynie definiuje i zarządza dialogami. Dokumenty CCXML są udostępniane na żądanie przez sieciowy serwer i przesyłane po IP, podobnie jak zwykłe strony http. CCXML może być używany z VoiceXML oraz innymi systemami dialogowymi. Jest to o tyle przełomowe rozwiązanie, że umożliwia zwykłemu administratorowi/programiście zdefiniowanie zachowania systemu telefonicznego, bez zagłębiania się w skomplikowane API i mechanizmy systemów telefonicznych. Z racji tego, że CCXML oparty jest na języku XML, jest niezależny od platformy programowo-sprzętowej.

Dokumenty CCXML są udostępniane aplikacjom usług telefonicznych w podobny sposób, w jaki pliki CGI składowane na serwerze http są przesyłane przeglądarkom internetowym. W dokumentach tych deklaruje się daną akcję oraz warunek jej wykonania. Tak stworzony mechanizm kontroluje aplikację dialogową, przeprowadzającą interakcję głosową z użytkownikiem. Przekierowywanie połączeń, tworzenie konferencji (<createconference>) czy nawiązywanie połączeń (<createcall>), również może być zdefiniowane w dokumentach CCXML. CCXML zarządza kolejką połączeń oraz wywołuje oddzielny interpreter VoiceXML dla każdego połączenia wyodrębnionego z pierwotnej rozmowy. Język znaczników VoiceXML i CCXL jest na tyle prosty, że praktycznie z marszu można rozpocząć pisanie reguł sterujących systemami call/contact center.

Funkcją systemów IVR jest wspieranie agentów call/contact center za pomocą automatycznych procesów, pozwalających zredukować czas obsługi rozmówcy oraz odciążenie agentów przy prostych czynnościach. Ostatnio automatyczne techniki dialogu z użytkownikiem efektywnie zastępują żywych agentów w coraz szerszym spektrum zastosowań.

Możliwości terminali IP

Najnowsze modele telefonów IP są już bardziej wielofunkcyjnymi terminalami, niż tradycyjnymi telefonami. Wyposażane są w kolorowe ekrany dotykowe. Mają wbudowaną przeglądarkę internetową HTML, XML, umożliwiając dostęp do serwisów informacyjnych, poczty elektronicznej, historii połączeń czy danych z baz danych. Obsługują aplikacje Javy, wyszukiwanie adresów w bazie LDAP, zarządzanie pocztę głosową oraz uwierzytelnianie użytkowników. Obsługują też protokoły poczty elektronicznej: IMAP, SMTP, komunikację SNMP, dynamiczny przydział adresów DHCP. Wbudowany port podczerwieni może służyć do wymiany numerów telefonów z innymi urządzeniami.

Większość aparatów IP ma wbudowany 2-portowy przełącznik, umożliwiający podłączenie komputera. Dzięki temu komputer i telefon mogą korzystać z jednego gniazdka internetowego. Dostępne są już telefony z portami Gigabit Ethernet. Jedyną ich wadą jest cena. Aby poprawić nie najgorszą już i tak jakość dźwięku, wyposaża się je w nowe typy kodeków, przenoszące większe pasmo. Telefony te, niewątpliwie przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia użytkowników z systemu telekomunikacyjnego. Niektóre modele mają rozbudowane menu, a czasami umożliwiają interakcję z użytkownikiem poprzez panel dotykowy. Konfiguracja telefonu często może być przeprowadzana poprzez stronę WWW. Obsługują one znaczniki 802.1Q sieci VLAN, dzięki czemu można rozdzielać w sieci głos od danych.

Niektóre systemy pozwalają na indywidualne logowanie użytkownika poprzez dowolny telefon z  sieci z  automatycznym przydzieleniem osobistych uprawnień i ustawień, książką telefoniczną oraz przekierowywaniem połączeń - find-me/follow-me.

Na rynek wchodzą modele telefonów przenośnych, działających w  sieciach WLAN (VoWLAN), albo modele dwusystemowe GSM/WLAN. Telefony VoWLAN mają funkcje znane z telefonów GSM, takie jak: książka telefoniczna, powiadomienia o nieodebranych rozmowach, wiadomościach głosowych.

Funkcje CCXML niedostępne w VoiceXML:

  • routing połączeń: kierowanie połączenia do następnej wolnej linii, funkcja find-me/follow-me poszukująca osobę mogącą przebywać w różnych miejscach;
  • mostkowanie: łączenie użytkowników pomiędzy dwoma oddzielnymi połączeniami;
  • połączenia wychodzące: inicjowanie połączeń i uruchamianie dialogów VoiceXML (automatyczny telemarketing);
  • selektywny odbiór wywołań: decyduje o odebraniu lub nie danej rozmowy, na podstawie danych o dzwoniącym (gdy np. nie mamy ochoty rozmawiać z przełożonym);
  • zestawianie konferencji;
  • połączenie konsultacyjne: pozwala osobie trzeciej przyłączyć się do prowadzonej rozmowy, ale tylko jedna strona połączenia może ją słyszeć;
  • wywoływanie dialogów: uruchamianie nowych instancji interpretera VoiceXML.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200