Co nowego będzie w UnixWare 2.0?

Nowa wersja UnixWare - systemu operacyjnego firmy Novell opartego na standardach Unixu - pojawi się na rynku w grudniu br. Nowy UnixWare będzie mógł pracować na maszynach wieloprocesorowych. Będzie on wyposażony w mechanizmy pracy wielowątkowej. Udoskonalone będą programy instalacyjne i środki zarządzania oraz kontroli bezpieczeństwa. W nowym systemie Novell wprowadzi tryb logowania z jednego miejsca, umożliwiający dodatkowo dostęp do usług NetWare'u.

Nowa wersja UnixWare - systemu operacyjnego firmy Novell opartego na standardach Unixu - pojawi się na rynku w grudniu br. Nowy UnixWare będzie mógł pracować na maszynach wieloprocesorowych. Będzie on wyposażony w mechanizmy pracy wielowątkowej. Udoskonalone będą programy instalacyjne i środki zarządzania oraz kontroli bezpieczeństwa. W nowym systemie Novell wprowadzi tryb logowania z jednego miejsca, umożliwiający dodatkowo dostęp do usług NetWare'u.

Początkowo Novell zapowiadał wprowadzenie UnixWare'u 2.0 na rynek już latem br., potem przesunął tę datę na październik. Obecnie wiadomo, że producent rozpocznie sprzedaż systemu w grudniu, a formalnie wprowadzi go na rynek w styczniu '95, równocześnie z prezentacją nowych produktów z linii NetWare i GroupWise.

Nowy UnixWare będzie sprzedawany w wersji zdolnej do pracy na dwuprocesorowym serwerze o architekturze symetrycznej (SMP), ale można będzie dokupić moduły programowe umożliwiające pracę na maszynie ośmioprocesorowej.

System umożliwi pracę aplikacji wielowątkowych, co poprawi efektywność działania na sprzęcie SMP. Zestaw narzędzi do opracowywania aplikacji będzie wyposażony w interfejsy programistyczne API umożliwiające korzystanie z wielowątkowości programistom piszącym kod dla nowej wersji systemu.

Składniki UnixWare'u 2.0 - np. sterowniki urządzeń - mają postać segmentów kodu, które będą umieszczane w pamięci tylko wtedy, gdy będą potrzebne. Producent określa te segmenty mianem modułów ładowanych dynamicznie, w skrócie - DLM (Dynamically Loadable Modules).

Aplikacje nowego UnixWare'u będą mogły komunikować się ze sobą za pośrednictwem mechanizmów asynchronicznego przesyłania żądań.

Producent będzie dostarczać na CD-ROM-ach i taśmach programy umożliwiające łatwe konfigurowanie systemu i instalowanie go na serwerach lokalnych oraz odległych. Interfejs graficzny pozwoli na wykonywanie w trybie "drag and drop" czynności admnistratora systemu, m.in. na dodawanie i usuwanie kont użytkowników, zmianę haseł, tworzenie kopii zapasowych plików oraz przywracanie ich do normalnej postaci, planowanie zadań i monitorowanie wydajności systemu.

Novell zadbał o ochronę środków zainwestowanych przez swych klientów w NetWare. UnixWare 2.0 umożliwi współpracę z pocztą elektroniczną Netware'u za pośrednictwem protokołu MHS (Message Handling System), dostęp do systemów plików NetWare'u i kontrolowanych przez niego drukarek. Zapewnione będą także środki współdziałania z protokołami TCP/IP i IPX.


TOP 200