Co kryje się za terminem “multicloud”?

Dla wielu osób wyrażenia “multicloud” i “hybrid cloud” oznaczają to samo. Ale tak naprawdę są to dwa różne etapy rozwoju technologii znanej pod ogólną nazwą “cloud computing”, czyli takiej w której dane są przetwarzane nie w lokalnym centrum danych, ale gdzieś w trudnym do fizycznego zlokalizowania miejscu zwanym potocznie chmurą obliczeniową.

Termin “multicloud” oznacza takie środowisko obliczeniowe, które nie bazuje na pojedynczej chmurze publicznej, ale na wielu chmurach. Wyrażenie “multicloud” zaczęło funkcjonować w momencie, w którym firmy nie chciały korzystać z usług chmurowych oferowanych im przez jednego dostawcę takich środowisk obliczeniowych, ale zaczęły podpisywać umowy z kilkoma dostawcami, każdy obsługujący specyficzną usługę IT.

Jeden dostawca może wtedy oferować chmurową usługę, która analizuje i przetwarza dane będące w posiadaniu firmy, a drugi specjalizuje się w wykonywania kopii zapasowych danych czy ich archiwizowaniu. I tak w świecie IT pojawił się nowy termin: „multicloud”.

Zobacz również:

Jak w takim razie wyrażenie „multicloud” różni się od wyrażenia „hybrid cloud”? Niektórzy używają tych terminów zamiennie sądząc, że oznaczają one to samo. Chmura hybrydowa to takie środowisko obliczeniowe, w skład którego wchodzą dwie zintegrowane ze sobą chmury: chmura prywatna skonfigurowana w lokalnym, firmowym centrum danych oraz zewnętrzna chmura publiczna.

W świecie IT funkcjonuje jeszcze jeden chmurowy termin: “pragmatic hybrid cloud”. W tym przypadku mamy do czynienia ze środowiskiem obliczeniowym integrującym lokalne centrum danych z chmurą publiczną. Firmy sięgają ostatnio coraz częściej po takie rozwiązanie.

Jeszcze do niedawna rynek nie oferował dopracowanych narzędzi, które pozwalałyby firmom zarządzać efektywnie takim wielochmurowym środowiskiem obliczeniowym. Jednak wraz z pojawieniem się nowych chmurowych narzędzi – kryjących się za skrótami CMP (Cloud Management Platform) czy CSB (Cloud Service Broker) - firmy mogą w stosunkowo prosty sposób zarządzać takim środowiskiem obliczeniowym.


TOP 200