Co firmy robią źle w kwestii transformacji danych

Wiele organizacji nadal ma problemy z wykorzystaniem posiadanych danych. Aby stać się firmą kierującą się danymi, organizacje muszą zobowiązać się do traktowania danych jako produktu oraz do przekształcenia swojej kultury organizacyjnej.

Randy Laybourne / Unsplash

Od lat szefowie działów informatyki i danych starają się pomóc swoim firmom stać się bardziej zorientowanymi na dane. Według większości opinii firmy dokonują niezbędnych inwestycji, o czym świadczy fakt, że większość szefów działów informatyki (52%) twierdzi, że analityka danych i uczenie maszynowe będą w tym roku źródłem największych inwestycji w informatykę w ich organizacjach, jak wynika z badania CIO.com State of the CIO.

Jednak same inwestycje w technologię nie wystarczą, aby organizacja stała się firmą sterowaną danymi. Wymaga to odpowiedniej wizji, kultury i zaangażowania.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać
  • Partnerstwo wzmacniające cyberochronę

„Wiele organizacji próbowało traktować dane jako projekt” - mówi Traci Gusher, lider ds. danych i analityki w EY Americas. „Nie można tego traktować jak projektu, lecz jak funkcję. Dopóki organizacje nie zaczną traktować danych jako nadrzędnej jednostki operacyjnej, dopóty będą miały trudności z uzyskaniem jakiejkolwiek spójności i jakości danych.”

Takie strategiczne błędy mogą sygnalizować stały problem na poziomie C-level, gdzie liderzy firm dostrzegają znaczenie danych i analityki, ale nie są w stanie dokonać strategicznych zmian i inwestycji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

Z ostatniego raportu Alation i Wakefield Research wynika, że 71% liderów danych jest „mniej niż bardzo przekonanych”, że kierownictwo ich firmy dostrzega związek między inwestowaniem w dane i analitykę a wyprzedzaniem konkurencji, a 51% spodziewa się, że otrzyma połowę lub mniej kwoty, której potrzebuje. W rzeczywistości dwie trzecie liderów danych stwierdziło, że kierownictwo firmy jest przeszkodą w uzyskaniu potrzebnych im funduszy, przy czym 35% z tej grupy powołuje się na brak wsparcia ze strony kierownictwa firmy, a 42% twierdzi, że kierownictwo firmy składa obietnice, ale nie wywiązuje się z nich.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zapewnienie danym miejsca przy stole C-suite - w ciągu ostatnich kilku lat wiele firm zatrudniało dyrektorów ds. danych (CDO), którzy kierowali inicjatywami związanymi z danymi. Jednak w 2021 roku Harvard Business Review zauważył, że średnia długość kadencji CDO wynosi od dwóch do dwóch i pół roku.

„Nie dzieje się tak dlatego, że się sprawdzają” - mówi Gusher z EY. „Dzieje się tak dlatego, że albo nie otrzymują potrzebnych im zasobów, nie otrzymują potrzebnych im funduszy, albo są postrzegani jako nieskuteczni, ponieważ nie robią postępów. Myślę, że to wiele mówi o tym, jak bardzo organizacje muszą się zaangażować w pracę z danymi, aby rzeczywiście osiągnąć sukces.”

Co naprawdę gwarantuje sukces transformacji

Jeśli więc fundusze i uwaga kadry kierowniczej nie wystarczą, co jest kluczem do zapewnienia powodzenia transformacji danych w organizacji? Sukces odniosą firmy, które zobowiążą się do traktowania danych jako produktu oraz do przekształcenia swojej kultury organizacyjnej - twierdzi Doug Laney, specjalista ds. innowacji w zakresie danych i strategii analitycznych w firmie West Monroe. Laney, były wybitny analityk w firmie Gartner, badał, w jaki sposób firmy wykorzystują swoje dane, kiedy pracował w tej firmie badawczej.

„Stwierdziliśmy, że firmy, które traktują dane jako aktywa, mają wskaźnik wartości rynkowej do księgowej prawie dwukrotnie wyższy niż średnia rynkowa. Z kolei firmy, które sprzedają produkty związane z danymi lub ich pochodne, mają trzykrotnie wyższy wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej” - mówi.

Według Alation firmy, które mają silną kulturę danych, osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci. W swoim badaniu Alation stwierdziła, że 90% firm o najwyższej kulturze danych osiągnęło lub przekroczyło swoje cele dotyczące przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firma definiuje kulturę danych jako składającą się z trzech kluczowych dyscyplin:

• Wyszukiwanie i odkrywanie danych: zdolność do szybkiego i łatwego znalezienia odpowiednich danych do określonego celu

• Umiejętność korzystania z danych: zdolność do wyciągania prawidłowych wniosków z danych, w tym rozumienie ograniczeń interpretacyjnych i świadomość powszechnych uprzedzeń

• Zarządzanie danymi: nadrzędny proces, w ramach którego zarządza się aktywami danych w celu zapewnienia ich wiarygodności i odpowiedzialności, w tym zgodności z zasadami i przepisami.

Według Alation, firmy o najwyższej kulturze danych powszechnie stosują wszystkie trzy dyscypliny we wszystkich działach.

Oczywiście, sztuką jest zbudowanie wizji i kultury wokół danych, która doprowadzi firmę do tego punktu. Pierwszym krokiem, według EY, jest przyjęcie wizjonerskiej strategii dotyczącej danych podstawowych. Taka strategia powinna łączyć sposób, w jaki dane będą informować, wspierać i napędzać krótko- i długoterminowe strategiczne plany biznesowe organizacji. Powinna również ograniczać zagrożenia zidentyfikowane w planach zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i pomagać w wykorzystywaniu szans. Jak twierdzi Gusher z EY, wymaga to powołania dedykowanego zespołu ds. danych, dysponującego kierownictwem, zasobami i wsparciem kierownictwa. Zbyt często firmy myślą o danych jako o problemie technologicznym, a tak nie jest” - mówi Gusher.

Anatomia strategii w zakresie danych

EY twierdzi, że dobrze opracowana strategia dotycząca danych powinna obejmować kilka kluczowych obszarów:

• Identyfikacja przypadków użycia o wysokim priorytecie: Powinno to służyć jako światło przewodnie dla strategii danych, w tym jasnych oczekiwań dotyczących monetyzacji danych i informowania o transformacji danych jako aktywów. Powinno to również obejmować opracowanie źródeł danych, w tym zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

• Plan zarządzania danymi: Plan ten powinien określać, w jaki sposób dane będą zarządzane, w tym zasady, zarządzanie oraz model operacyjny służący do zarządzania danymi dostosowanymi do potrzeb.

• Plan architektury wysokopoziomowej: Aby umożliwić realizację przypadków użycia i zarządzanie danymi, architektura organizacji powinna uwzględniać rodzaje technologii potrzebnych do integracji, przekształcania, udostępniania i wykorzystania danych.

• Plan zwiększenia umiejętności korzystania z danych: Demokratyzacja danych w całym przedsiębiorstwie oraz dostarczenie ich do rąk osób podejmujących decyzje na poziomie strategicznym i taktycznym ma zasadnicze znaczenie.

• Piątym istotnym elementem jest właściwe zarządzanie zmianą - mówi Mike Giresi, dyrektor ds. technologii cyfrowych w firmie Molex, dodając, że kluczem do uczynienia firmy bardziej zorientowanej na dane jest pomoc wszystkim w zrozumieniu, dlaczego powinni postępować inaczej.

„Myślę, że główną przyczyną niepowodzenia większości takich działań jest to, że aspekt zarządzania zmianą nie powinien polegać tylko na szkoleniu ludzi, jak mają robić coś lepiej" - mówi Giresi. "Chodzi o to, aby uświadomić im, dlaczego powinni chcieć robić to inaczej, a następnie zachęcić ich do tego poprzez kulturę, która to wzmacnia. Nie ma to nic wspólnego z techniką. Ma za to wiele wspólnego ze zrozumieniem propozycji wartości, w oparciu o którą działa firma”.

Giresi twierdzi, że te zmiany muszą być wprowadzane od samej góry, co wymaga dużego zaangażowania prezesów. „Wspaniale jest, gdy pracownicy szeregowi są zaangażowani i wspierają te działania, ale w ostatecznym rozrachunku trzeba zmienić model mentalny kierownictwa jednostki biznesowej pod względem tego, co cenią i w jaki sposób wspierają i motywują do zmian” - mówi.

To sprawia, że edukowanie kadry kierowniczej w zakresie znaczenia transformacji danych jest obecnie kluczowym zadaniem CIO.

Źródło: CIO

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200