Co decyduje o wyborze chmury w polskich organizacjach? – podsumowanie badania Computerworld

Materiał promocyjny Badanie przeprowadzone przez Computerworld Polska we współpracy z firmą Orange Polska miało na celu odpowiedź na pytanie o to, co decyduje o wyborze danego rozwiązania opartego na chmurze. Dodatkowo, istotne wnioski dotyczą także tego jakie parametry usługi chmurowej są najistotniejsze dla firm i organizacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji publicznych oraz przedsiębiorstw działających na polskim rynku. 39% respondentów wywodziło się z sektora MŚP i małych organizacji (do 249 zatrudnionych), podczas gdy pozostałe 61% ankietowanych reprezentowało największe przedsiębiorstwa i korporacje (powyżej 250 zatrudnionych).

Badane podmioty reprezentowały szeroki przekrój wszystkich gałęzi gospodarki. W zestawieniu znalazły się przedsiębiorstwa sektora przemysłowego, produkcji i wydobycia (29%), branży FMCG i dystrybucji (13%) oraz edukacji (12%). W gronie ankietowanych licznie reprezentowana była również administracja publiczna i służby mundurowe (14%).

Co decyduje o wyborze chmury w polskich organizacjach? – podsumowanie badania Computerworld

Aż 64% respondentów zajmowało stanowiska kierownicze w obszarze IT, z czego odsetek kierowników wyniósł 45%, podczas gdy menedżerów wyższego szczebla w randzie dyrektora lub CIO było 19%. Z perspektywy roli respondentów w organizacji 20% z nich tylko korzysta z usług IT, 35% doradza wybór usługi, kolejne 30% zaś opiniuje propozycje rozwiązań. Pozostałe 14% ankietowanych osób ostatecznie decyduje o wyborze lub odrzuceniu danego rozwiązania.

Wśród najważniejszych wniosków wypływających z badania, warto wymienić:

  • wśród cech i parametrów usługi chmurowych zdecydowanie ważnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania ankietowani najczęściej wskazywali stabilność firmy, która dostarcza rozwiązanie chmurowe (58%), jakość świadczonych usług wyrażoną wskaźnikiem SLA (55%) oraz koszty (49%),
  • istotnym kryterium wyboru usługi chmurowej jest również cena - na ten aspekt zwraca uwagę 83% respondentów,
  • mocno niedoceniana wydaje się być natomiast możliwości dostarczania przez operatorów chmury usług Managed Services i Professional Services.

Co decyduje o wyborze chmury w polskich organizacjach? – podsumowanie badania Computerworld