Co dalej z SNMP?

Przez ponad dekadę znakomita większość narzędzi zarządzających systemami i sieciami IP była, i jest w dalszym ciągu, oparta na protokole SNMP. Specjaliści twierdzą, że czas już skończyć z dominacją tego protokołu i wprowadzić w jego miejsce nowe rozwiązania, spełniające wymagania najnowszych aplikacji uruchamianych w środowisku IP.

Analitycy sugerują, aby standardami zarządzania przestała się zajmować organizacja IETF, a jej obowiązki w tym względzie przejęło konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C). Powód jest prosty. Kolejna generacja narzędzi zarządzających sieciami będzie bardziej zorientowana na aplikacje i systemy, a nie na infrastrukturę, jak ma to miejsce obecnie.

Przez 12 lat przemysł modyfikował i usprawniał protokół SNMP, pozostając cały czas wierny oryginalnej architekturze tego rozwiązania. A architektura ta nie przystaje do najnowszych aplikacji, które bazują często na środowisku WWW i języku XML, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa komunikacja między systemami i uruchamianymi na nich usługami.

Zobacz również:

  • Google aktualizuje Chrome w związku z luką typu Zero-Day

Oprogramowanie SNMP ma przy tym wiele słabości, jednak warto zwrócić uwagę na dwie najważniejsze. Po pierwsze SNMP wymienia komunikaty korzystając z usług protokołu User Datagram Protocol (UDP). A UDP jest protokołem bezpołączeniowym, w którym nie jest wymagane potwierdzanie odbioru komunikatu czy uwierzytelnianie nadawcy. Dawno temu, gdy sieci pracowały wolno i z ich przepustowością było krucho, był to nawet atut. Ale dzisiaj. Dzisiaj nie ma takich ograniczeń i protokół UDP nie spełnia już w tym obszarze oczekiwań użytkowników.

Po drugie, SNMP pracuje zgodnie z architekturą zarządzania menedżer/agent. Menedżer wymienia z agentem informacje w trybie synchronicznym, wymieniając informacje zgodnie z procedurą żądanie/odpowiedź. Dzisiaj taka architektura nie sprawdza się i powinna być zamieniona na architekturę opartą na zdarzeniach, w której komunikaty mogą być wymieniane w trybie asynchronicznym.

Podsumowując. Wiele najnowszych aplikacji bazuje na architekturze, w której ważną rolę odgrywają zdarzenia i uruchamiane przez nie procesy. Specjaliści sugerują - te same rowiązania powinny być wprowadzone do aplikacji zarzdzających sieciami i systemami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200