Co czeka HR?

Dyrektorzy personalni polskich firm za największe wyzwania na nadchodzący rok uznają poradzenie sobie wśród rosnącej konkurencji, obniżanie kosztów oraz usprawnienie procesów konsolidacyjnych wewnątrz firmy.

Conference Board oraz Cap Gemini Ernst & Young Polska przeprowadziły badanie „Doświadczenia dyrektorów personalnych – The HR Challenge”, którego celem było wskazanie najważniejszych wyzwań, które w nadchodzącym roku staną przed polskimi przedsiębiorstwami.

Ankietowani dyrektorzy personalni największych firm działających w Polsce za najważniejsze wyzwania dla polskich przedsiębiorstw w przyszłym roku uznali zmiany w charakterze i intensywności konkurencji (58,1%), presję na obniżanie cen (54%) i procesy konsolidacyjne wewnątrz firmy (33,8%). Podobne czynniki wymieniane były podczas wcześniejszego polskiego i międzynarodowego badania przeprowadzonego wśród prezesów firm „The CEO Challenge”.

Zobacz również:

  • EPAM Polska zatrudnia już ponad 5 tys. osób

Dyrektorzy personalni są umiarkowanymi optymistami odnośnie dynamiki rozwoju polskiej gospodarki w przyszłym roku. Spodziewają się również, w związku ze zwiększoną konkurencją, konieczności obniżki cen i kosztów, walki o klienta i zwiększenia elastyczności i szybkości działania firm. Zmieni się również – na bardziej globalną - skala działalności, pojawią się nowe wyzwania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

W perspektywie nadchodzącego wzrostu gospodarczego, dyrektorzy personalni będą musieli poradzić sobie z podniesieniem morale i zaangażowania pracowników, które spadło przez redukcje i obniżki kosztów w ostatnich latach, choć raczej nie zaczną dysponować zwiększonym budżetem na ten cel. Natomiast z naszą obecnością w UE może wiązać się niewielki wzrost kosztów pracy oraz poprawa jakości i dostępności specjalistów.

W zarządzaniu firmą najważniejsze w przyszłym roku będzie zdobycie klientów i utrzymanie ich lojalności (58,1%), zwiększenie elastyczności i szybkości działania (48,6%) oraz redukcja kosztów (47,3%). Jak widać, według dyrektorów HR, główny nacisk w przyszłym roku firmy będą kładły na podniesienie wydajności działów obsługi klienta. Będzie się to wiązało z przedefiniowaniem zakresu zadań i roli poszczególnych komórek lub pracowników, uelastycznieniem systemów oceny i motywowania, ewolucją funkcji i upraszczaniem struktur działów HR. Coraz popularniejszy stanie się również outsourcing pomocniczych procesów i usług.

W kwestii zarządzania pracownikami dyrektorzy personalni za najważniejsze wyzwania uważają podnoszenie efektywności działania (52,7%), kształtowanie kultury organizacyjnej (39,2%), ograniczanie kosztów pracy (35,1%). Zaś za najważniejsze wyzwania rozwoju zawodowego dla samych specjalistów HR, ankietowani uznali rozwój kompetencji HR w zespole menedżerów firmy (46%), rozwój komunikacji wewnętrznej (41,9%), wprowadzenie innowacyjnych form zatrudnienia i wynagradzania (35,1%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200