Cloud nadal mało popularna wśród użytkowników

Według analityków IDC, dostawcy cloud services musza zająć się kilkoma sprawami związanymi z zarządzaniem IT - w tym bezpieczeństwem i niezawodnością - zanim będą mogli liczyć na szersze grono użytkowników.

W badaniach przeprowadzonych przez IDC pod koniec roku 2009, w których wzięło 263 respondentów reprezentujących zarządy przedsiębiorstw i IT, wskazywano na następujące powody ostrożnego podejścia do (w kolejności): bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność, możliwe wysokie koszty i brak standardów współdziałania.

Jednocześnie respondenci wskazywali następujące korzyści z cloud computing: szybsze wdrożenie, koszty powiązane ściśle z użytkowaniem i mniejsze zapotrzebowanie na własny personel IT.

Zobacz również:

Ankietowani zarządcy IT wskazywali także na fakt, że model "cloud" zachęca do standaryzacji systemów, a jednym z największych źródeł kosztów i złożoności IT jest rozrastanie się nadmiarowej funkcjonalności, systemów i aplikacji, często niekontrolowane w wielu organizacjach. Natomiast cloud computing tworzy się w oparciu o standaryzowane systemy współdzielone.


TOP 200