Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze - podstawy koncepcji

Cały czas jesteśmy bombardowani publikacjami, seminariami, warsztatami i opracowaniami na temat cloud computingu, czyli przetwarzania w chmurze. Ale po dokładniejszym przyjrzeniu się im, okazuje się, że często kryją się za nimi niejednoznaczne stwierdzenia i tylko kilka jest konkretnych.

Przede wszystkim przetwarzanie w chmurze to nie technologia, ale model dostarczania i prezentowania marketingowego usług IT. to usługa, a nie produkt. Oto kilka kluczowych założeń przetwarzania w chmurze:

  • Infrastruktura jest współdzielona - wielu klientów korzysta wspólnie z platformy technologicznej, a nawet aplikacji.
  • Zobacz również:

  • Usługi są dostępne na żądanie w jednostkach zależnych od usługi - jednostką może być użytkownik, ilość przesłanych danych, transakcja, albo kombinacja tych wartości.
  • Usługi są skalowalne - z punktu widzenia użytkownika usługi są elastyczne, nie ma limitu wzrostu.
  • Model opłat jest powiązany z używaniem usługi - zamiast płacić stałą opłatę za usługę w wysokości dostosowanej do maksymalnego zapotrzebowania na nią, usługobiorca płaci za każdą użytą jednostkę (użytkownika, transakcję, ilość przesłanych danych) w ustalonej jednostce czasu
  • Z usług można korzystać na cały świecie, korzystając z dowolnych urządzeń - przetwarzanie w chmurze można podzielić na dwa podstawowe rodzaje chmur: prywatną i publiczną. Chmura publiczna, to usługi, które są oferowane wszystkim użytkownikom Internetu. Chmura prywatna, to usługi oferowane predefiniowanym grupom klientów, którzy mają do nich dostęp przez Internet lub sieci prywatne. Można je również podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Chmury wewnętrzne to podgrupa chmur prywatnych i oferuje usługi wewnątrz jednej firmy lub korporacji. Chmury zewnętrzne mogą być publiczne lub prywatne i udostępniać usługi innym firmom.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200