Cloud computing: aktualne prognozy

Korzyści, jakie daje chmura obliczeniowa, czyli krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, większa elastyczność działu IT we wspieraniu strategii biznesowych czy możliwość szybszej reakcji na działania konkurencji, sprawiają, że jej adopcja przyspiesza. Przedstawiamy najważniejsze światowe trendy i prognozy związane z popularyzacją usług chmurowych.

Pomimo prognoz dynamicznego wzrostu w zakresie cloud computing, zarówno największe amerykańskie firmy (z listy Fortune 500), jak i niewielkie przedsiębiorstwa, zgodnie twierdzą, że potrzebne są im aplikacje nadążające za rosnącym tempem wdrażania "chmurowych" strategii biznesowych.

Trend będzie się z pewnością umaciał - wystarczy spojrzeć na wybrane prognozy dotyczące rozwoju cloud computing:

  • W latach 2011 - 2016 złożona stopa wzrostu rocznego (CAGR) poziomu wydatków na chmurę publiczną ma wynieść 26,4%. Stanowi to 17% całościowych wydatków na rozwiązania IT do końca okresu prognozy. Do końca 2016 roku niemal połowa (46%) wszystkich wydatków na IT będzie przeznaczana na platformy i aplikacje chmurowe. Źródło: Enterprise Architecture and Accenture Cloud Computing Presentation.
Cloud computing: aktualne prognozy
Cloud computing: aktualne prognozy
  • IDC szacuje, że wydatki na usługi w chmurze publicznej w 2013 roku wyniosą 47,4 mld USD, ale już w 2017 roku przekroczą 107 mld USD. W latach 2013 - 2017 złożona stopa wzrostu rocznego (CAGR) w obszarze usług w chmurze publicznej ma wynieść 23,5%, czyli pięciokrotność stopy wzrostu całej branży IT. Fakt, że chmura będzie coraz częściej stanowić platformę innowacji binesowych, przełoży się na wzrost wydatków na usługi w chmurze publicznej do rekordowego poziomu we wspomnianym okresie. IDC szacuje, że do 2017 roku wydatki na chmurę publiczną będą stanowić 17% wszystkich wydatków na IT i odpowiadać niemal w połowie za wzrost w pięciu kategoriach technologicznych, do których należą: aplikacje, oprogramowanie do infrastruktury systemowej, platformę jako usługa (PaaS), serwery i pamięć podstawowa. Największą kategorią usług w chmurze publicznej pozostanie model oprogramowania jako usługi (SaaS), generując 59,7% wszystkich przychodów branży w 2017 roku. Najszybciej będą rozwijać się rozwiązania w modelach platformy jako usługi (PaaS) i infrastruktury jako usugi (IaaS). których złożona stopa wzrostu rocznego (CAGR) wyniesie odpowiednio 29,8% i 27,2%. Źródło: IDC Forecasts Worldwide Public IT Cloud Services Spending to Reach Nearly $108 Billion by 2017 as Focus Shifts from Savings to Innovation.
Cloud computing: aktualne prognozy
Cloud computing: aktualne prognozy
  • Jak wynika z ostatniego badania KPMG dotyczącego adopcji chmury obliczeniowej, 70% firm jest zdania, że chmura stanowi dziś gwarancję wydajności działań operacyjnych i zapewnia oszczędość kosztów. Raport przewiduje również adopcję chmury w obszarach funkcjonalnych, co przedstawiono poniżej. Źródło: The cloud takes shape Global cloud survey: the implementation challenge
Cloud computing: aktualne prognozy
  • Jak prognozuje Gartner, w nadchodzących pięciu latach wydatki firm na usługi w chmurze publicznej sięgną 921 mld USD, co oznacza złożoną stopę wzrostu rocznego (CAGR) na poziomie 17% w tym okresie. Darryl Carlton, Dyrektor ds. Badań w Gartner odpowiedzialny za region Azji i Pacyfiku, sporządził raport Cloud Computing 2014: Cloud Computing 2014: ready for real business?, zawierający szereg dogłębnych analiz i prognoz rynkowych Gartnera, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfiku.
  • Visiongain przwiduje, że wartość sektora rynku PaaS wyniesie 1,9 mld USD w 2013 roku, a w 2018 wzrośnie do 3,7 mld USD. Oznaczałoby to złożoną stopę wzrostu rocznego (CAGR) na poziomie 14,3% w latach 2013 – 2018. Źródło: Visiongain on Slideshare.
Cloud computing: aktualne prognozy
Cloud computing: aktualne prognozy
  • Boston Consulting Group podaje, że wartość rynku SaaS wynosi obecnie 15 mld USD i rośnie trzykrotnie szybciej niż rynek tradycyjnego oprogramowania. Szacuje się, że SaaS stanowi 12% wydatków globalnych na rozwiązania IT. BCG przeprowadzaiło badanie wśród 80 dyrektorami ds. IT w Stanach Zjednoczonych, z którego wynika, że są oni skłonni przeznaczyć od 35% do 60% wydatków na rozwiązania w modelu SaaS. Zbadano również różnice adopcji oprogramowania w chmurze wewnątrz firm i w ramach usług zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy dwa wykresy pochodzące z tego badania. Źródło: (Bez opłat, wymagana rejestracja) Profiting from the Cloud: How to Master Software as a Service.
Cloud computing: aktualne prognozy
Cloud computing: aktualne prognozy

Zobacz również:

  • Backup 3-2-1 - sprawdzony sposób na bezpieczeństwo danych
  • Chmura 2022. Strategia, wyzwania i bariery – badanie redakcyjne Computerworld
  • Microsoft poszerza portfolio gier i ogłasza partnerstwo z Boosteroid
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200