Cło w Czecho-Słowacji

Z dniem 1 stycznia 1922 w Czecho-Słowacji weszła w życie nowa taryfa celna uzgodniona z GATT.

Z dniem 1 stycznia 1922 w Czecho-Słowacji weszła w życie nowa taryfa celna uzgodniona z GATT. Zgodnie z nią cło na import komputerów wzrosło z 1.5% (słownie: póltora procent) do 5% (słownie: pięciu procent).


TOP 200