Cisco: transformacja w kierunku usług

Systemy sieciowe wraz z kompletną infrastrukturą IT i rozwiązaniami bezpieczeństwa oferowane jako usługa chmurowa to model biznesowy, który Cisco zamierza rozwijać w najbliższych latach. Jego pierwsze elementy pojawią się w ofercie firmy już w tym roku.

„Cisco nie chce być postrzegane wyłącznie jako dostawca sprzętu lub oprogramowania jako usługi. Firma chce zacząć sprzedawać kompletne rozwiązania jako usługę” powiedział Todd Nightingale, wiceprezes Cisco. Transformacja w kierunku kompleksowego modelu usługowego ma zająć około 12 miesięcy.

W jej efekcie, w ofercie Cisco pojawią się kompletne rozwiązania obejmujące infrastrukturę sieciową, serwery, pamięci masowe, systemy bezpieczeństwa i zintegrowane z nimi oprogramowanie, które będą mogły być konfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Zobacz również:

  • Prywatność to więcej niż zgodność z przepisami

Plany Cisco oraz prezentacja nowych rozwiązań będących praktycznymi elementami nowej strategii były głównymi tematami wirtualnej konferencji Cisco Live 2021 zorganizowanej pod koniec marca tego roku. Było to już drugie takie wirtualne spotkanie podtrzymujące tradycję corocznych konferencji tej firmy. Przedstawiciele Cisco mają nadzieję, że w 2022 roku nastąpi powrót do tradycyjnej formuły spotkań na żywo.

Cisco rozwija technologie, które mają umożliwić realizację idei „Internetu przyszłości dla ery 5G”, które pozwolą na budowę ekonomicznej infrastruktury sieciowej w skali masowej. Jak wierzą przedstawiciele firmy pozwoli to na zmniejszenie poziomu cyfrowego wykluczenia w krajach słabo rozwiniętych, gdzie blisko 3 miliardy ludzi nie ma obecnie dostępu do internetu. Nowe rozwiązanie Routed Optical Networking wykorzystujące układy optyczne Acacia umożliwi uzyskanie oszczędności na poziomie około 46% całkowitych kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nowa architektura sieci

Podczas pandemii ruch internetowy w większości regionów świata wzrósł o 25%–45%, co ogromnie obciążyło działające na świecie sieci. Ale to tylko przedsmak tego, co nadejdzie, bo Cisco twierdzi, że do 2032 roku na świecie będzie ponad 29,3 mld podłączonych do sieci urządzeń, co doprowadzi do prawdziwej eksplozji ruchu internetowego.

W perspektywie popularyzacji systemów 5G i przewidywanego, dużego wzrostu ruchu internetowego, Cisco przygotowuje nową architekturę sieciową Routed Optical Networking, która ma umożliwić opłacalną budowę wysoce skalowalnej infrastruktury sieciowej łączącej różne przewodowe i radiowe sieci w jednolity system zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Opiera się ona na wcześniej ogłoszonej przez Cisco koncepcji Converged Software-Defined Network Transport.

„Cisco poświęciło ponad pięć lat na badania i inwestycje w opracowanie infrastruktury Routed Optical Networking, która pozwoli na podłączenie do sieci większej liczby użytkowników i urządzeń niż było to możliwe kiedykolwiek wcześniej” mówią przedstawiciele firmy.

Infrastruktura będzie wykorzystywała programowalne układy scalone z rodziny Silicon One, które mają być instalowane w modułowych i stacjonarnych routerach, a także przełącznikach przeznaczonych dla dużych sieci korporacyjnych.

Podczas Cisco Live 2021 firma zaprezentowała nową rodzinę routerów serii 8000 wyposażonych w układy Silicon One Q200. Wcześniej, na początku marca tego roku, wprowadziła na rynek procesor Silicon One G100 określany przez Cisco, jako pierwszy w branży programowalny układ o przepustowości 25,6 Tb/s produkowany przy wykorzystaniu 7-nanometrowej technologii.

Zaprezentowano też nową szerokopasmową bramę Cloud Native Broadband Network Gateway zaprojektowaną dla sieci kablowych i komórkowych. Jest ona podstawą dla rozwiązań zapewniających ujednolicone zarządzanie abonentami i pozwala na uproszenie istniejącej architektury, jak zapewniają przedstawiciele Cisco.

Routed Optical Networking jest architekturą przeznaczoną przede wszystkim dla dostawców usług i firm wykorzystujących internet w biznesie, które jednocześnie planują zastosowanie technologii 5G w prowadzonej działalności. W porównaniu do tradycyjnych sieci, ma ułatwić zarządzanie ruchem sieciowym i zapewnić duże oszczędności wynikające z uproszczenia zarządzania infrastrukturą.

Nowe usługi chmurowe

Cisco przedstawiło zamiar wprowadzenia w najbliższym czasie nowej oferty usługowej Cisco Plus, której elementem będą usługi określane jako NaaS (Network-as-a-Service), która mają zaoferować użytkownikom nowy, bardziej elastyczny niż dotąd sposób wdrażania infrastruktury sieciowej, a więc sprzętu, oprogramowania i powiązanych usług.

Cisco Plus ma zapewnić firmom możliwość skorzystania z sieci nowej generacji bez konieczności posiadania, budowania lub utrzymywania infrastruktury. Oferta ma być rozwijana i w perspektywie najbliższych lat obejmie wszystkie elementy rozwiązań firmy, nie tylko związanych z sieciami, ale również systemami bezpieczeństwa, przetwarzaniem danych, pamięciami masowymi i aplikacjami dostępnymi jako usługi. Ta kompleksowa usługa ma pozwolić klientom i partnerom firmy na wybór potrzebnych im produktów, dodawanie niezbędnych usług oraz śledzenie wykorzystania zasobów i bieżący wgląd w koszty usług.

To czym Cisco chce się wyróżniać, to integracja wszystkich oferowanych rozwiązań i wprowadzenie jednolitego, kompletnego zestawu usług obejmującego wszystkie elementy infrastruktury i oprogramowania niezbędne w firmach.

Na przykład usługa określana jako Cisco Plus Hybrid Cloud będzie zawierała wszystkie elementy dotychczasowej oferty Cisco obejmując rozwiązania dla Data Center: serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe. Będą one dostępne w „elastycznym modelu konsumpcyjnym”, a usługi wsparcia zapewni dział Cisco Customer Experience.

W połowie tego roku Cisco Plus, w ograniczonym zakresie, ma zostać wprowadzone do oferty Cisco w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech i Holandii.

NaaS i SASE

Innowacje Cisco dobrze wpisują się w obserwowane obecnie trendy rozwoju technologii IT, czyli wzrostu popularności rozwiązań chmurowych i modeli usługowych oraz sieci 5G. Firma niewątpliwie chce wykorzystać te trendy, by rozwinąć swój biznes.

Coraz większa liczba dostawców infrastruktury dla centrów danych, jak choćby Dell lub HPE wprowadza modele subskrypcyjne. Z biegiem czasu również sprzęt coraz częściej będzie kupowany jako usługa, chociaż niewątpliwie niektóre przedsiębiorstwa w dalszym ciągu będą wolały ponosić początkowe koszty kapitałowe i później je amortyzować.

Jednym z pierwszych, podstawowych elementów modelu usługowego Cisco mają być sieci oferowane jako usługa. Ograniczona wersja Cisco NaaS ma być dostępna już w tym roku. W jej ramach klienci będą mogą integrować aplikacje i chmury, płacić za usługę w modelu subskrypcyjnym i korzystać z ujednoliconych mechanizmów zarządzania, widoczności działania systemu, funkcji analitycznych i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci.

Cisco NaaS będzie podstawą rozwiązania typu SASE (programowo sterowana sieć SD-WAN ze zintegrowanymi mechanizmami bezpieczeństwa).

Cisco: transformacja w kierunku usług

Dostępne już rozwiązania mają być stopniowo integrowane by stworzyć jednolitą, kompleksową usługę. Źródło: Cisco.

Cyberbezpieczeństwo bez haseł

Mobilność i praca w rozproszonym, hybrydowym środowisku wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Odpowiedzią na to wyzwanie może być wdrożenie sieci typu Zero-Trust (o zerowym zaufaniu do użytkowników logujących się w systemie). Jest to skuteczna technika uwierzytelniania oparta na zaawansowanych metodach weryfikacji tożsamości.

Użytkownik otrzymuje dostęp do urządzań lub aplikacji na przykład na podstawie analizy wizerunku twarzy, zapisu linii papilarnych, obrazu tęczówki lub innych mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego. Systemy takie nie opierają się na niepewnych, często łatwych do złamania lub wykradzenia hasłach.

Nowa architektura sieciowa Cisco i usługa NaaS mają pozwolić na tworzenie sieci Zero Trust z bezhasłowym uwierzytelnianiem użytkowników przy wykorzystaniu rozszerzonej wersji oprogramowania Cisco Duo.

Niezależny od infrastruktury, system Cisco Duo ma pozwolić użytkownikom na bezpieczne logowanie do aplikacji w chmurze przy wykorzystaniu kluczy bezpieczeństwa lub mechanizmów biometrycznych. Będzie częścią platformy Cisco Zero Trust umożliwiającej wdrożenie bezpiecznych sieci, które wykorzystują dodatkową warstwę kontroli urządzeń i monitorowania zachowań użytkowników.

Do uwierzytelniania bezhasłowego Duo wykorzystuje standard WebAuthn oparty na kryptografii asymetrycznej i ratyfikowany przez organizację W3C (World Wide Web Consortium). Umożliwia bezpieczne przechowywanie danych biometrycznych i ich weryfikację przez urządzenie lokalnie bez korzystania ze scentralizowanej bazy danych.

Nowa wersja Cisco Duo ma być dostępna na rynku pod koniec 2021 roku.

Według raportu prezentującego wyniki w drugim kwartale roku finansowego 2021 opublikowanego w lutym 2021, przychody Cisco pozostały na tym samym poziomie co rok wcześniej i wyniosły 11,96 mld USD. Jest to wynik lepszy niż prognozowali analitycy.

W poszczególnych kategoriach produktów widać jednak wyraźne różnice. Do utrzymania przychodów najbardziej przyczyniły się systemy bezpieczeństwa (wzrost o 10%) oraz usługi (wzrost o 2%). Przychody ze sprzedaży aplikacji pozostały na tym samym poziomie, a o 3% spadły w kategorii platform infrastrukturalnych.

W komentarzu do tych wyników, dyrektor finansowy Cisco Scott Herren zauważył, że biorąc pod uwagę przychody odroczone związane ze wzrostem udziału w sprzedaży oprogramowania i subskrypcji, firma wciąż odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200