Cisco - ruch w chmurze wzrośnie do 2016 r. sześciokrotnie

W swoim corocznym raporcie Cisco Global Cloud Index (2011 - 2016) firma prognozuje, że do 2016 r. globalny ruch w ośrodkach przetwarzania danych wzrośnie czterokrotnie i osiągnie łącznie wielkość 6,6 zetabajta rocznie. Cisco przewiduje także sześciokrotny wzrost globalnego ruchu przetwarzania danych w chmurze, z 683 eksabajtów w 2011 do 4,3 zetabajtów do roku 2016.

Według raportu Cisco globalny ruch w chmurze stanowić będzie w 2016 r. prawie dwie trzecie całego ruchu w ośrodkach przetwarzania danych. W roku 2011 największy ruch w chmurze generowała Ameryka Północna (261 eksabajtów rocznie), przed regionem Azji i Pacyfiku (216 eksabajtów rocznie) i Europą Zachodnią (156 eksabajtów rocznie).

Raport przewiduje, że do 2016 r. region Azji i Pacyfiku będzie generował największy ruch w chmurze (1,5 zetabajta rocznie), przed Ameryką Północną (1,1 zetabajta rocznie) i Europą Zachodnią (963 eksabajtów rocznie). Cisco przewiduje jednocześnie, iż w latach 2011 - 2016 największe tempo wzrostu ruchu w chmurze uzyska Bliski Wschód i Afryka (79% CAGR), przed Ameryką Łacińską (66% CAGR) i Europą Środkową oraz Wschodnią (55% CAGR).

Zobacz również:

  • Polskie firmy pod ostrzałem oprogramowania ransomware
  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow

Cisco Global Cloud Index (pełna treść raportu dostępna jest na witrynie firmy) obejmuje także prognozę dotyczącą "przenoszenia obciążenia" (ukazującą przesuwanie się obciążenia procesami obliczeniowymi z tradycyjnych ośrodków obliczeniowych na operujące w wirtualnej przestrzeni chmury). W tej części raportu można przeczytać, że 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym większość (52%) obciążeń zostanie przesunięta do chmury, podczas gdy 48% pozostanie w tradycyjnej przestrzeni informatycznej.

Firma szacuje też, że w latach 2011 - 2016 w przybliżeniu 76% ruchu pozostanie wewnątrz centrów danych i będzie związane z operacjami magazynowania, generowania i przetwarzania danych. Dodatkowe 7% ruchu w ośrodkach przetwarzania danych generowane będzie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, głównie wskutek operacji replikowania danych i aktualizacji oprogramowania lub systemów. Pozostałe 17% ruchu wywoływać będą użytkownicy końcowi poprzez dostęp do chmur w celu surfowania w sieci, przesyłania wiadomości i video.

Raport zawiera dodatek Cloud Readiness Regional Details, w którym analizowane są zdolności sieci stacjonarnych i mobilnych każdego regionu świata (w prawie 150 krajach) do obsługi aplikacji i usług wykorzystujących przetwarzanie w chmurze, przeznaczonych dla klientów biznesowych i konsumentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200