Cisco również trzyma się prognoz

Prezes koncernu zapewnił, że założenia finansowe pierwszego kwartału zostaną wykonane, a wpływ ostatnich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych na kondycję Cisco Systems będzie umiarkowany.

W sierpniu kierownictwo koncernu Cisco Systems, po przedstawieniu wyników finansowych za czwarty kwartał roku finansowego, przedstawiło prognozy na pierwszy kwartał kolejnego roku obrachunkowego. Firma szacowała wówczas, że uzyska przychód na poziomie z IV kw. (czyli 4,3 mld USD) lub spadnie on do poziomu około 4 - 4,1 mln USD.

John Chambers, prezes spółki zapewnił, że plan przychodów i zysków za ten kwartał, kończący się 31 października, zostanie wykonany i będzie zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami. Według analityków, I kw. zakończy się dla Cisco przychodami na poziomie 4,16 mld USD, a zysk netto wyniesie 2 centy na akcję. Zdaniem prezesa, wyniki Cisco będą zgodne z przewidywaniami, gdyż zamówienia z ostatnich kilku miesięcy utrzymywały się na stałym poziomie.

Zobacz również:

J. Chambers dodał, iż po tragicznych wydarzeniach z 11 września, zauważalne były drobne zakłócenia w systemie zamówień, ale nie będzie to miało większego wpływu na kwartalne wyniki. Prezes nie przedstawił przewidywań co do wielkości przychodów i zysku w kolejnym kwartale.

Ogłoszenie oficjalnych wyników spodziewane jest 5 listopada.


TOP 200