Cisco ocenia zainteresowanie polskich firm centrami danych

Firma Cisco przedstawiła wyniki (niereprezentatywnej) ankiety, przeprowadzonej wśród uczestników Cisco Forum 2011. Badanie objęło ponad 600 przedstawicieli branży IT, których pytano o możliwości wynikające z rozwoju centrów danych oraz popularność rozwiązań z zakresu wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze.

Połowa ankietowanych uznała, że rozwój centrów danych w najbliższych 3 latach będzie wynikiem wzrostu liczby wdrażanych aplikacji i przetwarzanych danych. Wśród trendów i technologii, które będą miały największe znaczenie dla centrum przetwarzania danych w ciągu najbliższych 3 lat, wskazano na wirtualizację centrów (prawie 40% badanych) i mobilny dostęp do pracowników (30%). Istotne wydają się być także wirtualizacja stanowisk pracy (22%), przetwarzanie w chmurze (ponad 13 %) oraz zintegrowana infrastruktura (unified fabric - ponad 11 %).

Respondenci wskazali także na wpływ wymagań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem (blisko 40 %), potrzebą redukcji kosztów (35%) i popularnością mobilnej i zdalnej pracy (25%). Do innych czynników wskazujących na wzrost zainteresowania centrami danych zaliczono wzrost popularności wideo i wykorzystania technologii współpracy (prawie 20 %).

Zobacz również:

  • W warszawskim Centrum Danych Atman powstaje kolejny obiekt kolokacyjny

Jeśli chodzi o zagrożenia, to największe obawy wywołują kwestie związane z bezpieczeństwem (1/3 ankietowanych) ponieważ pracownicy coraz częściej wymagają zdalnego dostępu do sieci i informacji firmowych. 15% respondentów wskazało na wydajność, podczas gdy tylko 6% respondentów bierze pod uwagę kwestie związane z wymaganiami z zakresu eksploatacji (konieczność zasilania i chłodzenia centrów przetwarzania danych). Jednocześnie prawie 30 % badanych przyznało, że ich firma korzysta lub planuje wdrożenie rozwiązań zbudowanych w oparciu o chmurę. Do najważniejszych aplikacji umieszczonych w chmurze zaliczono pocztę elektroniczną (blisko 60 %), wirtualne spotkania i konferencje (40%) oraz kalendarz (prawie 35 %).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200