Cisco: analityka i inteligentne aplikacje to przyszłość

Analityka działająca w czasie rzeczywistym, systemy „inteligentne” i innowacyjne aplikacje to główne elementy biznesu na który stawia Cisco, a urządzenia sieciowe schodzą na drugi plan.

„Przez blisko 30 lat, Cisco rozwijało i oferowało rozwiązania związane z komunikacją i łącznością, ale teraz to już nie wystarcza, bo coraz ważniejsza jest konwergencja, integracja i współpraca różnych dotąd rozwiązań i technologii” powiedział Chuck Robbins, który w lipcu objął stanowisko dyrektora zarządzającego CEO w firmie Cisco. Podczas październikowej konferencji GEC 2015 (Global Editors Conference) zorganizowanej w głównej siedzibie firmy w San Diego, zarówno Chuck Robbins, jak John Chambers, prezes zarządu Cisco, a także główni menedżerowie firmy starali się zaprezentować kierunki rozwoju firmy na najbliższe lata i planowaną ewolucję jej biznesu.

W ich opinii, za dziesięć lat Cisco będzie zupełnie inną firmą niż znamy obecnie. Jaką? To trudno jednoznacznie określić, ale wiadomo, że zdefiniowane obecnie priorytety to przede wszystkim rozwój technologii związanych z analityką w czasie rzeczywistym, „inteligentnych” sieci i aplikacji oraz powiązanych z nimi rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa systemów IT na każdym poziomie zgodnie z hasłem „security everywhere”.

Zobacz również:

  • Cyberobrona? Mamy w planach
  • Bez ludzi nie ma sukcesu

Warto zauważyć, że podczas konferencji praktycznie nie pojawił się temat urządzeń sieciowych (przełączników, routerów lub ASA), a nawet systemy chmurowe takie, jak Cisco Intercloud pojawiały się głównie w tle, jako element infrastruktury sieciowej. Z drugiej strony wiadomo, że obecnie ponad 60% obrotów firmy wciąż jest związanych ze sprzedażą urządzeń sieciowych i jest to podstawowy biznes Cisco. Ale to się musi zmienić, jeśli firma chce nadążać za zmieniającym się otoczeniem rynkowym, mówili jej przedstawiciele.

Chuck Robbins prezentuje swoją wizję rozwoju

Chuck Robbins niedawno, bo w lipcu 2015 roku objął funkcję Cisco CEO i jest teraz odpowiedzialny za ewolucję firmy. Do określenia jej kierunków podszedł on pragmatycznie. „Przez 5 miesięcy rozmawiałem z analitykami, pracownikami, klientami i inwestorami by określić co uważają za najważniejsze” powiedział Chuck Robbins. W efekcie m.in. tych rozmów przygotowany został plan ewolucyjnej modyfikacji biznesu.

Jaką ogólną wizję przyszłości i perspektyw rozwoju Cisco ma Chuck Robbins najlepiej prezentuje kilka cytatów z jego wystąpienia podczas konferencji.

„Codziennie czytam newsy i zastanawiam się jaki nowy, wielki kryzys mamy dzisiaj. To niesamowite, jak szybko wszystko się zmienia. Obecnie mamy do czynienia ze światem, który można określić jako real-time world” mówi Chuck Robbins.

„Sądzę, że obecnie 6 ludzi w jakimś garażu opracowuje nowy biznes, który niedługo zagrozi pozycji Cisco. Nie wiem kto i gdzie to robi, ale czuję niepokój. Dlatego też najważniejsze jest, aby mieć wizję i strategię, która się sprawdzi. Obecnie technologia definiuje jakie powinny być strategie rozwoju. Ale tylko 25% klientów Cisco mówi, że ma strategiczną wizję jak wykorzystać nowe technologie. Pozostałe 75% to firmy, którym trzeba pomóc w zdefiniowaniu kierunków rozwoju i inwestycji w nowoczesne rozwiązania. To jest wyzwaniem dla Cisco” powiedział Chuck Robbins.

„Przez blisko 30 lat, Cisco rozwijało i oferowało rozwiązania związane z komunikacją i łącznością, ale teraz to już nie wystarcza, bo coraz ważniejsza jest konwergencja, integracja i współpraca różnych dotąd rozwiązań i technologii. A realna perspektywa 500 miliardów urządzeń IoT podłączonych do sieci wymaga zasadniczej zmiany podejścia do systemów bezpieczeństwa i praktycznej realizacji koncepcji security everywhere” podkreśla Chuck Robbins.

To już się dzieje. Przykładem może być opracowany przez Fanuc przy współpracy z Cisco system mający połączyć około 300 000 robotów przemysłowych pracujących w różnych miejscach, który przy wykorzystaniu oprogramowania analitycznego pozwoli na przewidywanie awarii i wyeliminowanie większości kosztownych przestojów.

„A warunkiem sukcesu jest obecnie szybkość, szybkość i jeszcze raz szybkość działania. Gdy ktoś mówi, że realizacja projektu wymaga 18 miesięcy, ja odpowiadam: masz to zrobić w 9. By to osiągnąć niezbędne są standaryzacja i automatyzacja procesów. Dotyczy to nie tylko Cisco, ale również innych firm” powiedział Chuck Robbins.

Wystąpienie Chucka Robbinsa podczas konferencji GEC 2015 można zobaczyć na YouTube poniżej.

Nowe rozwiązania wertykalne

Rośnie liczba rozwiązań opracowywanych przez Cisco we współpracy z innymi firmami, które są przeznaczone dla przedsiębiorstw z różnych branż. Kolejne z nich Cisco zaprezentowało na konferencji GEC 2015.

Na przykład Cisco Digital Utilities przeznaczone dla energetyki lub system BLISS (BaseLine Integrated SCADA System) do zarządzania pracą rurociągów gazowych lub naftowych. Ten drugi został opracowany przez Schneider Electric i Cisco. Umożliwia monitorowanie pracy rurociągów i analizę danych w czasie rzeczywistym. BLISS wykorzystuje komputery i urządzenia sieciowe dostarczone przez Cisco. Jest to platforma typu IoT, która zapewnia operatorom rurociągów możliwość kompleksowej kontroli infrastruktury ułatwiając planowanie niezbędnych działań serwisowych i szybką reakcję w przypadku pojawienia się awarii.

Natomiast we współpracy z FANUC America (znany producent robotów przemysłowych) opracowują rozwiązanie ZDT (Zero DownTime) Cisco opracowuje rozwiązanie pozwalające na połączenie robotów przemysłowych działających w różnych lokalizacjach w jeden system umożliwiający rejestrację parametrów ich pracy w czasie rzeczywistym. Parametry te są następnie przetwarzane przez oprogramowanie analityczne, które umożliwia wykrywanie z wyprzedzeniem sytuacji grożących awarią. Jak zapewnia Rick Schneider, dyrektor zarządzający w FANUC America, system może zapewnić „dramatyczne” zmniejszenie czasu nieplanowanych przestojów w pracy robotów przemysłowych, które są bardzo kosztowne. Potwierdziły to pierwsze praktyczne testy.

Rozwiązanie wykorzystuje komputery, przełączniki i urządzenia bezpieczeństwa opracowane przez Cisco (Cisco Connected Machines). Mogą one być wbudowywane bezpośrednio do robotów lub dodatkowych urządzeń agregujących dane napływające z kilku robotów. Dane są przetwarzane lokalnie, a wyniki przesyłane do centrum danych lub pamięci w chmurze w celu dalszej obróbki przez oprogramowanie analityczne Big Data. Pozwala to na ograniczenie wymagań dotyczących niezbędnej przepustowości łączy sieciowych.

Telepresence i praca grupowa

Cisco nie zapomina o silnie promowanych jeszcze kilka lat temu systemach wideokonferencyjnych. Przedstawiciele firmy przyznają, że hamulcem ich popularyzacji okazała się względnie wysoka cena. Oprócz tego ludzie wciąż myślą, że laptopy i smartfony to tak potężne urządzenia o dużych możliwościach, że inwestycje w systemy telepresence nie mają uzasadnienia. Ale tak nie jest, bo laptopy i smartfony mają bardzo ograniczone możliwości w zakresie obsługi strumieni audio/wideo w porównaniu do profesjonalnych rozwiązań wideokonferencyjnych.

Systematycznie zmniejszają się też ceny. Na przykład najnowsze urządzenia Cisco do obsługi jedno-monitorowych systemów wideokonferencyjnych kosztują ok. 1,5 tys. USD (SX 10).

W przekonaniu przedstawicieli Cisco, biuro przyszłości będzie jednak wyposażone nie w monitory takie jak w systemie telepresence, ale interaktywne ściany. I nie jest to tylko futurystyczna wizja, bo firma zainstalowała takie rozwiązanie w jednej z sal konferencyjnych znajdujących się w jej centrali w San Diego. Na jednej z dużych ścian o wymiarach nie mniejszych niż 15x4 m, zainstalowano zestaw zintegrowanych monitorów dotykowych. Osoba prowadząca prezentację steruje wyświetlanymi obrazami za pomocą dotyku. Interfejs działa w podobny sposób, jak ten stosowany w smartfonach lub tabletach, Obrazy można przesuwać lub zmieniać ich rozmiary odpowiednio przesuwając palce lub dłonie po ekranie. Te same zasady, co w przypadku smartfona, ale o obrazie zwielokrotnionym do gigantycznych rozmiarów.

Cisco: analityka i inteligentne aplikacje to przyszłość

Interaktywne ściany to wyposażenie biura przyszłości.

Innym nowym rozwiązaniem Cisco jest działający w chmurze system pracy grupowej Spark. Obecnie jest to bezpłatne narzędzie. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, Spark został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o łatwości użycia i spełnieniu wymagań dotyczących takich systemów, które sygnalizują użytkownicy biznesowi, a dopiero w drugiej kolejności wymagań jakie mają działy IT w firmach. Jest to aplikacja ery „post-e-mail” z funkcjami business messaging, grupowym chatem i obsługą wymiany dokumentów.

Jest to obecnie najbezpieczniejsze na świecie narzędzie typu messaging oferujące w pełni szyfrowane mechanizmy wyszukiwania treści i wymiany informacji, zapewniają przedstawiciele Cisco. Zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym.

Przejęcia innych firm, start-up’y i wsparcie dla niezależnych deweloperów

„Zdajemy sobie sprawę, że Cisco nie jest w stanie samodzielnie sprostać wszystkim wyzwaniom. Dlatego przyszłość widzimy we współpracy z wieloma firmami partnerskimi” mówi Chuck Robbins.

Strategia Cisco przewiduje rozwijanie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z klientami, firmami partnerskimi, start-up’ami, uczelniami i niezależnymi deweloperami, precyzuje to Maciej Kranz, Cisco Strategic Innovations VP.

Oznacza to, że polityka firmy związana ze wsparciem dla innowacyjnych rozwiązań jest zróżnicowana. Z jednej strony są to akwizycje innych, mniejszych firm, a z drugiej inwestycje w start-up’y, finansowanie tworzenia nowych firm oraz współpraca i wsparcie dla niezależnych deweloperów przez udostępnianie oprogramowania i sprzętu umożliwiającego rozwijanie i testowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań (inicjatywa DevNet).

Jeśli chodzi o przejęcia, najbardziej znane przykłady to kupno firm Meraki i Sourcefire. Ale wciąż pojawiają się kolejne doniesienia o aktywności w tym zakresie. Tylko w tym roku Cisco kupiło dwie mniejsze firmy zajmujące się rozwijaniem platformy OpenStack, a w kilku ostatnich tygodniach przejęło kolejne trzy firmy.

W oparciu o pomysły własne lub prezentowane przez niezależnych deweloperów, Cisco inwestuje też w tworzenie nowych firm. W 2015 roku, do października korporacja sfinansowała dwa start-up’y.

Cisco za 10 lat…

Wiele z prezentowanych podczas konferencji GEC 2015 elementów planu ewolucji Cisco można było zauważyć już podczas wcześniejszych konferencji Cisco Live. Czasami nie są to też pomysły oryginalne, bo na przykład przejęcia mniejszych firm oferujących innowacyjne rozwiązania lub budowa społeczności deweloperów wspierających systemy oferowane przez producenta, to metody powszechnie stosowane.

A jeśli świat i technologie zmieniają się coraz szybciej, to jak to pogodzić z prognozami analityków i oczekiwaniami użytkowników opartymi na dotychczasowych doświadczeniach, a nie nowych innowacyjnych pomysłach. Jak finansować innowacje, by inwestorzy nie zaprotestowali uznając to za marnowanie środków.

Dlatego praktyczna realizacja wizji, którą zaprezentował Chuck Robbins i jego umiejętności w pogodzeniu różnych, czasami sprzecznych interesów będzie kluczem do sukcesu lub porażki Cisco w świecie zmieniającym się „real-time”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200