Cisco WAAS optymalizuje WAN

Ostatnia wersja produktów do optymalizacji łączy WAN firmy Cisco - Wide Area Application Services (WAAS) 4.4 - pokazuje, że producent, który zasłynął z routingu pakietów, potrafi także skutecznie kształtować, optymizować i przyśpieszać ich ruch. Urządzenia WAVE charakteryzuje świetna wydajność. Po stronie minusów trzeba zanotować brak obsługi UDP i dodatkowe opłaty za narzędzia do zarządzania.

Rozwiązanie WAAS zapewnia optymalizację TCP, kompresję danych, optymalizację aplikacji i inteligentne buforowanie - wszystko to można kontrolować z jednej przegladarkowej konsoli. Oferta WAAS obejmuje kilka rozmiarów i wariantów rozwiązania - appliance dla data center, urządzenie do oddziału firmy, wirtualny WAAS do zastosowań chmurowych i mobilny klient dla systemu Windows.

W teście sprawdzono działanie pary urządzeń WAVE-294 (Wide Area Virtualization Engine) dla oddziałów firm i pary WAVE-8541 dla centrów danych. Przy optymalizacji użyto domyślnych ustawień, czyli ponad 190 predefiniowanych reguł akceleracji.

Zobacz również:

Imponująca wydajność

Pierwszym testem było sprawdzenie prawdziwości informacji Cisco, że WAVE-8541 może obsługiwać do 150 tys. jednoczesnych połączeń bez utraty choćby jednej sesji.

W tym celu, stworzoną w laboratorium szerokopasmową sieć obciążał ruch kreowany z dwóch generatorów Spirent 3100B Avalanche. Parę WAVE-8541 połączono bezpośrednim łączem 10 Gigabit Ethernet przez dwa routery Cisco Catalyst 6500 po stronie WAN. Po stronie LAN także użyto 10GbE do połączenia z urządzeniami Spirent oraz 1-gigabitowego szkieletu do połączenia Central Managera i innych urządzeń. Monitorowano poziom ruchu zarówno z konsoli Spirent, jak i przez interfejs CLI każdego z urządzeń 8541.

Cisco WAAS optymalizuje WAN

Podczas 30 minut testu osiągnięto stały poziom 150 tys. połączeń. WAVE-8541 zdołało je obsłużyć bez żadnych problemów, nawet z włączonymi wszystkimi domyślnymi ustawieniami. Szczytowe obciążenie CPU w urządzeniu dla centrów danych (8541) sięgało ok. 51%, a w urządzeniu oddziałowym (294) nigdy nie przekraczało 31%.

Następna do sprawdzenia była deklaracja Cisco, że appliance WAVE-8541 potrafi wyekspediować do WAN zoptymalizowany ruch o wielkości aż 2 Gb/s. W teście wykreowano ruch z czterech klientów Ubuntu, dołączonych do testowej sieci LAN, z uruchomionym na nich narzędziem iperf. Ruch generowany przez iperf był mieszanką 50/50 danych skompresowanych i nieskompresowanych. W ten sposób ruch po stronie sieci LAN dochodził do 3,96 Gb/s, a po stronie WAN - do 1,97 Gb/s (co jest jednym z najlepszych rezultatów, jakie dotychczas osiągnął zespół testujący na różnym sprzęcie do optymalizacji WAN).

Nowy mechanizm buforowania

Dawniej silnik cache Cisco dla urządzenia data center był podzielony na segmenty - każda zdalna lokalizacja otrzymywała określoną część bufora urządzenia w , której nie mogła współdzielić z innymi urządzeniami oddziałowymi. Oznaczało to, że nawet jeśli określony blok danych został już przesłany z centrum danych do jednej z lokalizacji, to nijak nie mogły na tym skorzystać inne lokalizacje.

Nowy kontekstowy mechanizm DRE (Data Reduction Engine) usunął podział bufora, ustanawiając jeden niepodzielny cache, do którego dostęp mają wszystkie połączone urządzenia. DRE dostosowuje się do zmiennych warunków i aplikacji. W dla większości typowego ruchu - HTTP, CIFS, NFS, MAPI itp. - cache działa w trybie dwukierunkowym. Indeksy danych są przechowywane na obu końcach łącza, co pozwala redukować obciążenie niezależnie od kierunku ruch. Dla pewnych rodzajów ruchu dwukierunkowy tryb jest niepotrzebny - streaming audio/wideo czy VDI to ruch z centrum danych do zdalnego użytkownika i buforowanie go po stronie data center jest zbyteczne. Dlatego po stronie centrum danych DRE dokonuje tylko indeksowania ruchu, a indeksy te są przechowywane po stronie zdalnej lokalizacji, by kolejny streaming mógł w razie potrzeby skorzystać z danych zbuforowanych w oddziale.

Caching i kompresja danych to podstawowe mechanizmy wykorzystywane w rozwiązaniach do optymalizacji WAN. Testy wykazały, że w przypadku WAAS działają one bez zarzutu.


TOP 200