Cisco: NAC dla gości

Koncern udostępnił nowe urządzenie NAC przeznaczone specjalnie dla zapewnienia szybkiego dostępu gościnnego w sieciach korporacyjnych.

NAC Guest Server umożliwia każdemu pracownikowi założenie konta gościnnego, za pośrednictwem którego konsultanci czy dostawcy mogą szybko uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa.

Jeżeli dla zapewnienia dostępu gościnnego przedsiębiorstwo wykorzystuje bezprzewodowe punkty dostępu Cisco, to mogą to być urządzenia egzekwujące politykę NAC. W wypadku stosowania Cisco NAC Appliance to one będą egzekutorami polityki NAC.

W grudniu firma planuje uaktualnienie oprogramowania tego urządzenia, aby mogło także wykorzystywać przełączniki Cisco obsługujące 802.1x do wymuszania dostępu gościnnego.

Do tej pory, w celu zapewnienie dostępu gościnnego, wyznaczeni pracownicy musieli ustawiać konto w urządzeniu NAC lub w Cisco Wireless LAN Controller, co wymagało odpowiedniego ich przeszkolenia.

Udostępnienie indywidualnym pracownikom możliwości wykonywania tych czynności przenosi na nich odpowiedzialność za ich własnych gości, a zespół IT jest uwolniony od tych zadań.

Przy zastosowaniu nowego urządzenia, autoryzowani pracownicy mogą załogować się na specjalnej stronie webowej i założyć na niej takie konto. Pracownicy ci mogą być wyznaczeni poprzez utworzenie odpowiedniej grupy w Active Directory, RADIUS czy innych usługach katalogowych LDAP.

Dla zapewnia dostępu gościnnego, pracownik poręczający loguje się do urządzenia, wprowadza szczegóły o użytkowniku-gościu i ustawia okno czasowe, w którym gwarantowany jest dostęp gościnny. Urządzenie może także wysłać do takiego użytkownika informacje o założeniu konta gościnnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS.

Urządzenie rejestruje dostęp gościa do sieci zapisując takie szczegóły, jak nazwa gościa, adres poczty elektronicznej i kto założył konto.

Urządzenie kosztuje 25 tys. USD.


TOP 200