Cisco: CIO coraz bardziej lubią chmury

Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności chmur prywatnych i publicznych w najbliższym czasie. Wirtualizacja serwerów i wdrażanie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych zostały przez nich uznane za dwie najważniejsze tendencje w światowej branży informatycznej - wynika z ostatniej części raportu z cyklu badań Cisco® Connected World Report.

Badanie pokazało, że na dzień dzisiejszy z rozwiązań cloud computing korzysta jedynie 18 proc. badanych z 13 krajów objętych badaniem. Na czele listy krajów, w których korzysta się już z przetwarzania w chmurze, znajdują się Brazylia, Niemcy, Indie, USA i Meksyk. Popularność "chmury" będzie jednak rosła. Aż 34% respondentów planuje skorzystać z tej technologii w przyszłości. Jedna trzecia informatyków stwierdziła, że ponad połowa danych i aplikacji ich firm znajdzie się w ciągu następnych trzech lat w chmurach prywatnych.

Raport Cisco pokazał też, że wirtualizacja serwerów nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Tylko 29% respondentów z całego świata zwirtualizowało do tej pory ponad połowę swoich serwerów produkcyjnych i tylko 28% zwirtualizowało do chwili obecnej ponad połowę swoich serwerów nieprodukcyjnych. Za największe przeszkody na drodze do wirtualizacji CIO uznali kwestie bezpieczeństwa, obawy o stabilność, trudności w opracowaniu procesów operacyjnych dla środowiska zwirtualizowanego oraz trudności z zarządzaniem.

Przebadani CIO zostali też poproszeni o wskazanie wszystkich tych tendencji biznesowych, które mogą w ciągu najbliższych trzech lat wywrzeć największy wpływ na centra przetwarzania danych w ich firmach. Dwie piąte respondentów stwierdziło, że najważniejszą tendencją biznesową w tym czasie będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz obniżenie kosztów. Wysoką pozycję na liście zajęła także obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo i technologii ułatwiających współpracę.

Natomiast za główne priorytety centrów przetwarzania danych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat uznano zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych, lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dopasowania tej pojemności do popytu, zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia.

Czytaj także:

Zdalna praca ważniejsza niż zarobki

Cisco: gwałtowny wzrost ruchu w sieciach mobilnych do 2015 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200