Chorzowskie impresje

Wizytówkami Chorzowa są Stadion Śląski i jeden z największych w Europie Park Kultury i Wypoczynku, informatycy jednak kojarzą to miasto z rewelacyjnym GIS.

Wizytówkami Chorzowa są Stadion Śląski i jeden z największych w Europie Park Kultury i Wypoczynku, informatycy jednak kojarzą to miasto z rewelacyjnym GIS.

Po 10 latach nikt nie żałuje, że informatykiem w Urzędzie Miasta Chorzów została Jolanta Sopniewska, obecnie zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ds. Informatyki. Zarządzanie miastem opiera się na GIS, wkrótce zaś miasto dorobi się systemu obiegu dokumentów i jest na najlepszej drodze, by stać się wzorcowym e-urzędem.

Wówczas nikomu nie wystarczyło wyobraźni, w którą stronę rozwiną się informatyka i Internet. Prezydent miasta Marek Kopel wciąż ma na głowie wystarczająco dużo problemów bezpośrednio wpływających na rozwój miasta - liczna populacja osób o niskich kwalifikacjach (tylko 5% chorzowian ma wyższe wykształcenie), zły stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej, brak nowych miejsc pracy, żeby jeszcze zajmować się urzędową informatyką. Od tego ma swoich pracowników. Dzięki ich samozaparciu w urzędzie zrezygnowano np. z wdzwanianego dostępu do Internetu i zainwestowano w dostęp szerokopasmowy. Przydało się, gdy 1 lipca 2003 r. uruchomiono Biuletyn Informacji Publicznej.

Jolanta Sopniewska, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ds. Informatyki

Jolanta Sopniewska, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ds. Informatyki

Nic tak nie przemówi do wyobraźni decydenta, jak przedstawienie na planie miasta symulowanych skutków proponowanych decyzji.

Tylko w Chorzowie jest możliwy dostęp do metadanych (danych o danych), dzięki stworzeniu Systemu Informacji Przestrzennej (zwanego również GIS).

W Chorzowie SIP obejmuje zarówno kataster wielozadaniowy, jak i obsługę planu zagospodarowania przestrzennego i nadzór budowlany. Także zarządzanie drogami i obrót nieruchomości. Już od 1995 r. działa warstwa adresowa i gruntów, skorelowana z poborem podatków od nieruchomości i opłat geodezyjnych.

"Są pewne etapy rozwoju IT. Był czas na GIS, teraz przyszła kolej na system obiegu dokumentów" - wyjaśnia Jolanta Sopniewska. Właśnie wrocławska spółka MIS, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania wiedzą i informacją, podpisała z miastem kontrakt na wykonanie i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw. System ma usprawnić obieg i dostępność dokumentów przychodzących i wychodzących, ale także wpłynąć na procesy związane z administracją wewnętrzną. Zdaniem Jolanty Sopniewskiej taki system ułatwi stosowanie procedur, niezbędnych, gdyby miasto chciało się ubiegać o certyfikat ISO.

Finalista w kategorii - Administracja Państwowa

Urząd Miasta Chorzów

Marek Kopel prezydent miasta

Jolanta Sopniewska zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ds. Informatyki

Liczba pracowników: 350

Liczba pracowników działu IT: 5

http://www.chorzow.um.gov.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Podstawowym systemem do całościowej obsługi urzędu jest Ratusz firmy Rekord z Bielska-Białej. Ponadto chorzowski, Urząd Miasta korzysta z kilkunastu aplikacji dziedzinowych, m.in. do obsługi straży miejskiej, katastru, planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania praw jazdy i kosztorysowania.

Platforma sieciowa: Digital Unix, Windows NT 4.0 i 2000, Novell NetWare, Linux. Serwery: Digital Alpha, Siemens Nixdorf, HP.


TOP 200