Chmura zdominuje centra danych uważają eksperci Cisco

Do 2016 roku ruch w centrach przetwarzania danych na świecie wzrośnie czterokrotnie i osiągnie wielkość 6,6 zetabajta rocznie.

Według raportu Cisco Global Cloud Index, w latach 2011-2016 o 600% wzrośnie ruch w centrach przetwarzania danych w związku z rozwojem cloud computing. To najszybciej rozwijający się składnik ruchu generowanego w centrach danych. Jego roczne uśrednione tempo wzrostu wynosi 44%. Wielkość ruchu związanego z przetwarzaniem w chmurze ma wzrosnąć z 683 eksabajtów w 2011 r. do 4,3 zetabajta w 2016 r.

Transmisja danych w chmurze rośnie w tempie większym niż w tradycyjnych ośrodkach przetwarzania danych. W latach 2011-2016 obciążenie ośrodków przetwarzania danych wzrośnie o 2,5 raza, a obciążenia procesami roboczymi chmury zwiększy się o 5,3 razy. W 2011 r. 30% obciążeń przetwarzane było w chmurze. W roku 2014 większość obciążeń zostanie przesunięta do chmury (52%). W 2016 aż 62% sumy obciążeń będzie przetwarzane w chmurze. Przeciętne obciążenie procesami roboczymi jednego serwera obsługującego chmurę wzrośnie z 4,2 procesów w 2011 r. do 8,5 w 2016.

Zobacz również:

  • Alexa Amazona ma naśladować głos dowolnej osoby
  • Raport specjalny Best in Cloud
  • Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT

Największe wzrosty w transmisji

Większość ruchu w centrach przetwarzania danych nie jest generowana przez użytkowników końcowych, lecz przez same ośrodki. Cisco przewiduje, że 76% ruchu w latach 2011-2016 pozostanie wewnątrz ośrodków i będzie związane z operacjami magazynowania i przetwarzania danych. Jedynie 17% ruchu wywoływać będą użytkownicy końcowi poprzez dostęp do danych przechowywanych w chmurze.

Chmura zdominuje centra danych uważają eksperci Cisco

"Tegoroczna prognoza Cisco potwierdza, że duży wzrost w wykorzystaniu chmury przez ośrodki przetwarzania danych i zwiększony ruch w chmurze to tendencje światowe, wywołane pragnieniem posiadania dostępu do treści biznesowych i prywatnych w dowolnym miejscu, za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Według naszych raportów blisko połowa dużych polskich firm gotowa jest używać rozwiązań opartych na modelu cloud computing" - mówi Grzegorz Dobrowolski, dyrektor sprzedaży Data Centre & Virtualization w Cisco Polska.

Rozkład światowego ruchu

W 2011 r. największy ruch w chmurze generowała Ameryka Północna (261 eksabajtów rocznie), przed regionem Azji i Pacyfiku oraz Europą Zachodnią. W roku 2016 to region Azji i Pacyfiku będzie generował największy ruch w chmurze (1,5 zetabajta), przed Ameryką Północną i Europą Zachodnią. Eksperci Cisco przewidują, że w latach 2011-2016 to Bliski Wschód i Afryka uzyskają największe tempo wzrostu ruchu w chmurze (średniorocznie będzie to 79%), przed Ameryką Łacińską i Europą Środkową i Wschodnią.

W 2011 r. największe obciążenia procesami obliczeniowymi w chmurze generowane były przez Amerykę Północną (8,1 mln procesów, 38% udziału), przed Azją i Pacyfikiem. Pięć lat później tendencja się odwróci. W Ameryce Północnej tradycyjne obciążenia ośrodków przetwarzania danych zmniejszą się o 1% z 18,3 mln do 17,4 mln operacji. Największe tempo wzrostu obciążenia chmury odnotują regiony Bliskiego Wschodu i Afryki (73%), Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowej i Wschodniej.

Gotowi na wzrost transmisji danych

Autorzy raportu przygotowali ocenę gotowości do wykorzystania chmury. Przeanalizowano różne właściwości sieci stacjonarnych i mobilnych. Oceniono średnie prędkości wysyłania i pobierania danych, średnie czasy oczekiwania w regionach: Azji i Pacyfiku, Europy Środkowej i Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki, Ameryki Północnej, Europy Zachodniej.

Przeciętna wydajność sieci stacjonarnych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej pozwala dziś na obsługę średnio zaawansowanych aplikacji wykorzystujących przetwarzanie danych w chmurze. Wydajność sieci szerokopasmowej w regionie Azji i Pacyfiku, Europie Środkowej i Wschodniej, Ameryce Północnej i Europie Zachodniej pozwala na obsługę zaawansowanych aplikacji wykorzystujących przetwarzanie danych w chmurze.

W przypadku sieci mobilnych jedynie w Europie Zachodniej ich wydajność jest wystarczająca, aby obsłużyć średnio zaawansowane aplikacje do przetwarzania danych w chmurze. W pozostałych regionach możliwe jest wdrożenie prostych aplikacji.

Cisco Global Cloud Index powstał w wyniku analizy informacji zebranych w ciągu ostatniego roku z różnych ośrodków przetwarzania danych na całym świecie, ponad 90 mln testów funkcjonowania sieci przeprowadzonych w ciągu dwóch lat oraz raportów z badań rynkowych przeprowadzonych przez inne firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200