Chmura przyspieszy rozwój gospodarczy Polski

Jeśli upowszechnienie technologii chmurowych w Polsce będzie rozwijać się w znacznie szybszym tempie niż teraz, cloud może w 2030 roku przynieść aż 121 mld zł dodatkowo – czytamy w najnowszym raporcie McKinsey & Company „Chmura 2030”.

Chmura przyspieszy rozwój gospodarczy Polski

Fot. Aleksandar Pasaric, Pexels

Największymi beneficjentami chmurowego przyspieszenia mogą być handel detaliczny, sektor FMCG oraz transport i logistyka. „Polska posiada solidne fundamenty, by w pełni wykorzystać potencjał technologii chmurowych. Nasze dotychczasowe raporty wskazywały już na stabilną sytuację makroekonomiczną, wysokiej jakości infrastrukturę cyfrową czy działających w ramach sektora publicznego dostawców chmury jako podstawy do dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej” – komentuje Tomasz Marciniak, partner zarządzający McKinsey & Company w Polsce oraz współautor raportu. „Jednak, jeśli polska gospodarka ma zachować konkurencyjność, powinna nadrobić dystans, który dzieli ją do europejskich liderów zarówno pod względem poziomu zastosowania technologii chmurowych, jak i tempa ich wdrażania” – dodaje.

Według analiz McKinsey poziom wdrożenia chmury jest 14-krotnie niższy niż w najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarkach Europy Północnej i 1,5-krotnie niższy niż średnia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Zobacz również:

  • Google rezygnuje w pobierania opłat za przenoszenie danych z jego chmury do innych środowisk
  • Snowflake - nowy szef, nowe usługi
  • 5G - rozwój jeszcze przed nami, 6G - tuż tuż, za rogiem

Jak czytamy w raporcie, największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury obliczeniowej może odnieść handel detaliczny, sektor FMCG oraz transport i logistyka. Udział tych branż w generowaniu wartości dodanej dzięki chmurze może wynieść 28%. W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacja stanów magazynowych, umożliwione przez technologie chmurowe, mogą przynieść prawie 12 mld złotych w 2030 roku. Kolejne 11 mld złotych może zostać wygenerowane w branży FMCG między innymi dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy i optymalizacji zużycia energii.

„Główne bariery ograniczające rozwój chmury w Polsce, to brak odpowiedniej wiedzy na temat tych technologii i korzyści z nich płynących, a także niepewność i obawy o bezpieczeństwo danych. To także coraz częstsze braki w umiejętnościach i deficyt pracowników IT czy obawa przed obciążeniami finansowymi, które niesie ze sobą przejście do chmury. Pokonanie tych rzeczywistych lub pozornych barier będzie wymagało działań zarówno ze strony instytucji publicznych, firm jak i samych obywateli” – mówi Borys Pastusiak, partner lokalny w McKinsey & Company i współautor raportu.

Największe wyzwania związane z szeroką adopcją chmury w Polsce to brak świadomości, niepewność regulacyjna, obawy o bezpieczeństwo, deficyt kompetencji i obciążenia finansowe. Natomiast jak wynika z badania Computerworld dla Octawave, „Chmura Publiczna w Polsce 2019”, do największych korzyści należą zmniejszenie kosztów posiadania i utrzymania infrastruktury IT (42%), opłaty tylko za rzeczywiste wykorzystanie (42%), większa elastyczność w reagowaniu na zmiany w otoczeniu biznesowym (41%) oraz szybsze wprowadzanie produktów na rynek (33%).

Według autorów raportu, 7 kluczowych czynników umożliwiających dalszą cyfryzację Polski to:

• Zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych przez firmy niezależnie od ich wielkości

• Poprawa umiejętności cyfrowych i zwiększenie wykorzystania usług internetowych przez ogół społeczeństwa

• Opracowanie, wdrożenie i promowanie rozwiązań z zakresu e-administracji w polskim sektorze publicznym

• Pełne wykorzystanie i zwiększenie liczby specjalistów ICT

• Zwiększenie oferty szkoleń umiejętności cyfrowych

• Poprawa i standaryzacja środowiska regulacyjnego ICT w Polsce w celu zapewnienia atrakcyjności inwestycyjnej

• Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce przez budowę ekosystemu startupów

„Pandemia COVID-19 i jej skutki, pokazały, że firmy, a w zasadzie całe gospodarki, muszą być gotowe na nieprzewidywalne okoliczności i błyskawicznie dostosowywać do nich działania. Chmura obliczeniowa stała się ważnym czynnikiem ułatwiającym tę adaptację – umożliwiając, na przykład, masowe przejście na pracę zdalną” – podsumowuje Tomasz Marciniak. „Dodatkowo nowe technologie niosą ze sobą szybkie i głębokie zmiany, co powoduje, że firmy i organizacje, które chcą wykorzystać potencjał technologii chmurowych, muszą działać już teraz” – dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200