Chmura dla administracji publicznej najwcześniej za rok

Do kwietnia 2014 roku powstać ma ekspertyza określająca prawne aspekty wdrożenia chmury obliczeniowej w polskiej administracji publicznej.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dokument, w którym wymieniono najważniejsze zalecenia dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej. Z „Dekalogu chmuroluba” można się dowiedzieć między innymi, że każdy podmiot publiczny przekazujący choćby część swoich zasobów do chmury, będzie musiał zobligować dostawcę usługi do przekazania kompletu informacji na temat fizycznej lokalizacji serwerów przetwarzających te dane.

Ten sam dostawca usług musi także dostarczyć komplet informacji na temat swoich podwykonawców i instytucji działających przy realizacji usługi. Każdy z podwykonawców powinien tymczasem być objęty takimi samymi klauzulami umownymi, co sam dostawca usług chmurowych. GIODO podkreśla przy tym, że podmiot publiczny nie powinien się wiązać z pojedynczym dostawcą usług chmurowych. Wojciech Wiewiórowski wspomina ponadto, że „Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jakikolwiek dostarczyciel chmury - nawet jeśli sam jest podmiotem publicznym - decydowałby o celach i sposobach przetwarzania danych niezależnie od instrukcji ze strony administratora danych osobowych”. Krótko mówiąc podmiot publiczny musi być wyłącznym administratorem danych osobowych przekazanych do chmury.

Zobacz również:

  • Policja z nową usługą - trwają testy e-Notatnika
  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej

Ekspertyza określająca prawne aspekty wprowadzenia chmury w administracji publicznej powstać ma na początku przyszłego roku. W kwietniu 2014 ma ją otrzymać Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pod uwagę brane musi być także ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które Unia Europejska zamierza wprowadzić w przyszłym roku.

Pełną wersję Dekalogu Chmuroluba znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej GIODO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200