Chmura 2022. Strategia, wyzwania i bariery – badanie redakcyjne Computerworld

Materiał promocyjny Chmura obliczeniowa od ponad dekady nadaje kierunek rozwoju infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Na przekór innym trendom, które pojawiają się i równie szybko znikają, udział rozwiązań cloud w rynku systematycznie rośnie. Termin „chmura” dawno już wyszedł poza krąg ludzi bezpośrednio związanych z technologią, a o sposobach wykorzystania chmury w drodze ku cyfrowej transformacji dyskutuje się podczas spotkań zarządów.

Problem w tym, że na tle europejskich państw poziom adaptacji chmury w Polsce można uznać co najwyżej za przeciętny. 61% przedsiębiorstw korzysta z chmury obliczeniowej, ale tylko dla 11% z nich jest to podstawowe środowisko IT, w którym uruchamiają większość swoich aplikacji - wynika z badania przeprowadzonego przez Computerworld na zlecenie firmy Dell Technologies. Dla pozostałych chmura stanowi pewną część środowiska informatycznego (45% wskazań) lub służy do uruchamiania tylko pojedynczych aplikacji (44%).

Nawet nie podając konkretnych liczb, śmiało można postawić tezę, że 2022 będzie kolejnym rokiem wzrostów. Nowe firmy będą sięgać po chmurę, a te które są już tam obecne, poszerzać portfolio konsumowanych w tym modelu rozwiązań. Wiele z nich być może nawet nie wie, że logując się do poczty e-mail albo prowadząc wideorozmowę de facto sięgają po usługę dostarczaną w modelu cloud. Inne mogą garściami czerpać z usług, których DNA zostało wpisane w chmurę. Elastyczny model rozliczeń, wysoka skalowalność i unikalne funkcjonalności czynią z chmury idealne miejsce do uruchamiania zapasowych centrów danych, przechowywania backupu danych czy prowadzenia złożonych obliczeń matematycznych.

Tam, gdzie jedna chmura nie wystarcza, firmy chcą sięgać po środowiska wielochmurowe. Brak zależności od jednego dostawcy, możliwość sięgania po najlepsze i najbardziej efektywne usługi z różnych modeli chmury oraz elastyczność, rozumiana jako bycie przygotowanym na przyszłe wyzwania, to najważniejsze argumenty za wdrożeniem rozwiązań dostarczanych przez więcej niż jednego operatora chmury obliczeniowej. Zdanie to podziela 24% dużych przedsiębiorstw, które już dzisiaj wdrożyły strategię multi-cloud w swojej organizacji.

W środowiskach informatycznych przedsiębiorstw dominują chmura prywatna (36%) oraz chmura hybrydowa (39%). Wyłącznie z chmury publicznej korzysta tylko co czwarta firma. Każdy z tych modeli wnosi szereg korzyści, rodzi inne problemy i trudności, ale wybór tego właściwego nigdy nie jest przypadkowy.

Decydującym argumentem za wyborem chmury publicznej w przeważającej liczbie przedsiębiorstw (52% wskazań) okazał się brak konieczności utrzymywania własnej infrastruktury sprzętowej, szybka i prosta dostępność zasobów (45%) oraz szeroka dostępność usług (36%).

Argumenty za wyborem chmury prywatnej są nieco inne niż w przypadku infrastruktury publicznej. Ankietowani wskazali trzy czynniki, które miały bardzo duży lub decydujący wpływ na taką decyzję – bezpieczeństwo i stabilność (63%), całkowita kontrola nad zasobami i usługami (69%) oraz pełna elastyczność konfiguracji (63%). Tylko chmura prywatna zdaje się spełniać te wymagania, zapewniając możliwość decydowania o środowisku informatycznym, bez potrzeby oglądania się na zewnętrznych dostawców.

Chmura 2022. Strategia, wyzwania i bariery – badanie redakcyjne Computerworld

Chmura hybrydowa pozwala przedsiębiorstwom sięgać po najlepsze cechy modelu prywatnego i publicznego. Nic dziwnego, że 68% respondentów uznało możliwość pozyskania usług zgodnie z oczekiwanym SLA jako bardzo ważny lub decydujący argument za wyborem chmury hybrydowej. Dla ankietowanych liczyły się również efektywność kosztowa, tutaj rozumiana jako możliwość sięgania po usługi dostarczane z lokalnego środowiska lub od zewnętrznego dostawcy, w zależności od ponoszonych kosztów (54% odpowiedzi), regulacje formalno-prawne (tyle samo wskazań), łatwa i szybka skalowalność środowiska (56%) oraz lepsza kontrola danych (52%), czyli możliwość wyniesienia na zewnątrz tylko tych systemów i danych, które nie podlegają dodatkowej ochronie, regulacjom prawnym lub branżowym.

Badanie Computerworld, przeprowadzone na zlecenie firm Dell Technologies, dało pogłębiony obraz na temat stanu wdrożenia chmury wśród firm działających na polskim rynku. Efektem prac jest raport, z którego dowiesz się ile firm korzysta z chmury, a ile z nich zdecydowało się sięgnąć po więcej niż jedną z nich. W jaki sposób organizacje podchodzą w praktyce do rozwiązań w modelu cloud? Jaki typ usług chmurowych wybierają w zależności od kontekstu biznesowego i jak wykorzystanie chmury wpisuje się w strategię firm w czasach błyskawicznych zmian? Zapraszamy do zapoznania się z raportem.