Chemia bajtów

Jednym z najważniejszych celów wdrożenia systemów informatycznych w spółce Brenntag Polska jest nadzór nad obrotem towarami niebezpiecznymi.

Jednym z najważniejszych celów wdrożenia systemów informatycznych w spółce Brenntag Polska jest nadzór nad obrotem towarami niebezpiecznymi.

Zapewne niewiele osób wie, że z produktami dostarczanymi przez spółkę Brenntag Polska, dystrybutora produktów chemicznych, stykamy się niemal na co dzień. Surowce i półprodukty dystrybuowane przez spółkę z Kędzierzyna-Koźla należącą do niemieckiego koncernu Brenntag AG, wchodzą w skład kosmetyków, płynów do spryskiwania szyb, a nawet... wędlin i napojów. Spółka jest dostawcą dla wielu liczących się producentów chemii gospodarczej i przemysłowej, a także setek małych spółek, wytwarzających na potrzeby rynków lokalnych. Każdy z tych klientów ma trochę inne potrzeby i oczekiwania, którym muszą sprostać także informatycy ze spółki Brenntag Polska. "W przypadku firmy takiej jak nasza podstawowym wyzwaniem jest dopasowanie się do potrzeb tak zróżnicowanego wewnętrznie rynku oraz zmieniających się przepisów" - wyjaśnia Jacek Fert, dyrektor ds. informatyki. Wymogi prawne są o tyle ważne, że większość produktów dostarczanych przez Brenntag to tzw. towary niebezpieczne, które podlegają ścisłej kontroli na każdym etapie obrotu. Firma musi prowadzić dokładną ewidencję towarów wraz z danymi na temat osób, które odpowiadają za dostawę produktów. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek problemów można stosunkowo łatwo stwierdzić, kto i na jakim etapie dopuścił się uchybień.

Chemia bajtów

Jacek Fert, dyrektor ds. informatyki

Do kontroli obrotu towarami niebezpiecznymi Brenntag używa zaprojektowanego i wykonanego przez pracowników działu IT systemu Diferros. Aplikacja oparta na serwerze MS SQL Server 7.0 i MS Access 97 run-time (interfejs użytkownika) ma wszystkie standardowe funkcjonalności typowe dla systemów logistycznych. Umożliwia realizację zamówień i zakupów, a także zarządzanie powierzchnią magazynową i sprzedażą. Co więcej, jest również wyposażona w rozbudowany moduł raportowania oraz przechowywania i dystrybucji dokumentów związanych z jakością towarów, m.in. datą trwałości czy kartami charakterystyki. Rozwiązanie umożliwia śledzenie każdej partii towarów wysyłanych z dowolnego z 14 oddziałów regionalnych.

Oprócz Diferrosa w firmie wdrożono system SAP R/3 - standard w grupie Brenntag. Oprogramowanie wspomaga pracę działu księgowego i kontrolingu. Jak mówi Jacek Fert, w 2000 r. po przejęciu udziałów w spółce przez firmę Brenntag AG przedstawiciele centrali rekomendowali wdrożenie modułu logistycznego systemu SAP w Kędzierzynie-Koźlu. Informatykom z Polski udało się jednak przekonać zarząd do utrzymania własnego rozwiązania. "Odzwierciedlenie tych samych funkcji byłoby po prostu zbyt kosztowne. Zresztą w tym czasie w systemie nie było kilku mechanizmów, ważnych z punktu widzenia firmy takiej jak nasza" - wyjaśnia Jacek Fert. - "Pewne rozwiązania informatyczne, doskonałe z punktu widzenia dojrzałych rynków, okazują się niedostatecznie elastyczne dla firm dopiero zdobywających rynek i poszukujących nowych odbiorców".

Jedną z takich funkcji jest nadzór na obrotem opakowaniami, ewidencjonowaniem kaucji wpłacanych przez klientów oraz koniecznością naliczania kar umownych i faktur za nie zwrócone beczki, w których dostarczane są produkty. W funkcje te wyposażono system Diferros.

Dziś przed informatykami z Brenntag Polska stoi jeszcze jeden poważny problem - etykietowanie opakowań. Etykiety z kodami kreskowymi okazują się nietrwałe, wykorzystanie technologii RFID (Radio Frequency ID) jest drogie w stosunku do jednostkowej ceny beczki. Użycie znaczników magnetycznych wprasowywanych w opakowania nie wchodzi w rachubę ze względu na niebezpieczeństwo rozszczelnienia beczki. Problem jest z pozoru trywialny, może jednak mieć poważne konsekwencje zarówno dla dystrybutora, odbiorcy, jak i środowiska naturalnego.

Finalista w kategorii - Handel i usługi

Brenntag Polska sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle

Zenon Maślona prezes zarządu

Jacek Fert dyrektor ds. informatyki

Liczba pracowników: 354

Liczba pracowników działu IT: 5

http://www.brenntang.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Cztery podstawowe aplikacje: Diferros, SAP R/3, Teta, Lotus WorkFlow. System logistyczny Diferros został opracowany przez pracowników działu IT. Umożliwia pracę online w centrali i 14 lokalizacjach na terenie Polski.

Sieć rozległa Brenntag Polska, wykorzystująca łącza Polpak-T, jest połączona z europejską siecią szkieletową Brenntag AG. Platforma sieciowa: Windows 2000.

Sieć oparta na routerach firmy Cisco. Serwery firm: HP, Dell.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200