Certyfikat UOP dla Enigmy

Oprogramowanie PEM-HEART 3.0, służące do zabezpieczania informacji przesyłanych w sieciach teleinformatycznych (program zapewnia szyfrowanie i podpis cyfrowy), uzyskało certyfikat od Urzędu Ochrony Państwa, umożliwiający zastosowanie go do zabezpieczania informacji "zastrzeżonych", "poufnych" i "tajnych".

Oprogramowanie PEM-HEART 3.0, służące do zabezpieczania informacji przesyłanych w sieciach teleinformatycznych (program zapewnia szyfrowanie i podpis cyfrowy), uzyskało od Urzędu Ochrony Państwa certyfikat umożliwiający zastosowanie go do zabezpieczania informacji "zastrzeżonych", "poufnych" i "tajnych" w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Jak podaje producent, PEM-HEART 3.0 jest jedynym programem w Polsce, który ma tego typu certyfikat. Certyfikat UOP otwiera możliwości stosowania programu przez jednostki administracji państwowej i samorządowej, które przetwarzają informacje niejawne i z mocy ustawy są zobligowane do używania systemów posiadających stosowne certyfikaty.

PEM-HEART 3.0 jest stosowany przede wszystkim w bankowości i instytucjach finansowych. Oprogramowanie jest wykorzystywane do zabezpieczania informacji w grupach roboczych NATO zajmujących się teleinformatyką.

Producentem programu jest firma Enigma.

Więcej informacji na stronie www.enigma.com.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200