Certyfikat COPC dla szczecińskiego arvato

Arvato services Polska w Szczecinie otrzymał certyfikat organizacji Customer Operations Performance Center (COPC), która ustala standardy pomiaru efektywności oraz satysfakcji klienta.

Arvato services Polska w Szczecinie otrzymał certyfikat organizacji Customer Operations Performance Center (COPC), która ustala standardy pomiaru efektywności oraz satysfakcji klienta.

Analiza dokonana przez COPC objęła łącznie 21 kryteriów m.in. kierownictwo i planowanie, procedury i procesy, zasoby ludzkie oraz jakość i wyniki. Według listy na stronach COPC posiadaczem certyfikatu jest także Teleperformance Polska.


TOP 200