Certyfikat CERT dla TP

Telekomunikacja Polska otrzy-mała od CERT Coordination Center - głównego ośrodka zajmującego się zagrożeniami w Internecie, działającego przy Carnegie Mellon University - certyfikat uprawniający do wykorzystywania nazwy CERT (Computer Emergency Response Team).

Telekomunikacja Polska otrzy-mała od CERT Coordination Center - głównego ośrodka zajmującego się zagrożeniami w Internecie, działającego przy Carnegie Mellon University - certyfikat uprawniający do wykorzystywania nazwy CERT (Computer Emergency Response Team).

Oznacza to, że działający w TP zespół zajmujący się incydentami z zakresu bezpieczeństwa będzie mógł używać nazwy CERT. TP znalazła się w gronie niewielu zespołów, które posiadają prawo do posługiwania się tą nazwą. Dotychczas w Polsce działały dwa zespoły CERT: CERT Polska i Pionier CERT. Pierwszy powstał w 1996 r. przy . Został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. Od 1997 r. NASK jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams), w ramach którego współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie. Jest rozpoznawany przez CERT Coordination Center jako narodowy zespół reagowania.


TOP 200