Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będzie miało nową infrastrukturę

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich podpisało umowę z Integrated Solutions, na mocy której firma dostarczy i wdroży do CRZL infrastrukturę teleinformatyczną za ponad 9 mln zł.

IS realizuje projekt w ramach drugiej części przetargu na dostawę i wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia, w konsorcjum z firmami Comp i TP SA.

Projekt jest częścią wieloletniego programu "Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia", który ma na celu rozwój systemów dziedzinowych CRZL oraz narzędzi do komunikacji i publikacji informacji. Umowa z IS dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej w publicznych służbach zatrudnienia - urządzeń brzegowych sieci WAN. Bezpośrednią grupę odbiorców zamówienia stanowią wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i CRZL - łącznie 490 lokalizacji. Wdrożenie ma się przyczynić do zwiększenia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców, instytucji szkoleniowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200