Centrum NetWeaver w poznańskim BCC

Centrum kompetencyjne poznańskiego BCC w zakresie platformy integracyjnej SAP NetWeaver zostało włączone do światowego projektu tzw. ramp-up.

Centrum kompetencyjne poznańskiego BCC w zakresie platformy integracyjnej SAP NetWeaver zostało włączone do światowego projektu tzw. ramp-up.

W jego ramach SAP przekazuje wybranym partnerom najnowsze wersje rozwiązań, będące jeszcze w opracowaniu. Partnerzy następnie testują te rozwiązania i, przekazując uwagi do SAP, współtworzą ich ostateczny kształt. BCC uzyskała status Partnera-Eksperta SAP w zakresie NetWeaver w połowie 2004 r. Rozwiązaniem tym w BCC zajmuje się obecnie ok. 20-osobowy zespół.


TOP 200