Centrum Lokalizacyjne Baana i Singular Software będzie działać w Atenach i Krakowie

Jak pisaliśmy 11 marca (Baan Polska został przejęty), Baan Polska, wraz z dwoma innymi oddziałami wschodnioeuropejskimi, został przejęty przez grecką firmę Singular Software. Jest to część planu restrukturyzacji holenderskiego producenta systemów ERP. W umowie między firmami Baan i Singular zagwarantowane jest, że przez co najmniej 6 miesięcy nie zmieni się ani nazwa, ani logo Baana. Prawdopodobnie także Aleksander Bening, dyrektor generalny polskiego oddziału, zachowa swoje stanowisko.

Jak pisaliśmy 11 marca (Baan Polska został przejęty), Baan Polska, wraz z dwoma innymi oddziałami wschodnioeuropejskimi, został przejęty przez grecką firmę Singular Software. Jest to część planu restrukturyzacji holenderskiego producenta systemów ERP. W umowie między firmami Baan i Singular zagwarantowane jest, że przez co najmniej 6 miesięcy nie zmieni się ani nazwa, ani logo Baana. Prawdopodobnie także Aleksander Bening, dyrektor generalny polskiego oddziału, zachowa swoje stanowisko.

W ciągu najbliższych tygodni powołany zostanie również szef polskiego przedstawicielstwa Wschodnioeuropejskiego Centrum Lokalizacyjnego (WCL), w którym 85% udziałów ma Baan, a 15% Singular. Jego centrala będzie mieściła się w Atenach (Grecja), natomiast jedyny oddział w Krakowie. Z 15 osób pracujących w krakowskim oddziale Baan Polska do WCL przejdą nie więcej niż 2 osoby. "Planujemy w centrum lokalizacyjnym zatrudnić nowych pracowników" - mówi Aleksander Beninig.

Do końca tego roku Singular zamierza zainwestować w centrum lokalizacyjne ok. 6 mln USD, a docelowo (w Atenach i Krakowie) pracować będzie 30-50 osób. Centrum rozpocznie działalność jeszcze w II kwartale tego roku. Formalnie, jako spółka, zostanie zarejestrowane w Atenach. Grupy w Polsce i Grecji będą pracować razem nad tworzeniem lokalnych wersji systemu Baana. Pierwszym produktem na rynek polski ma być Baan IV, kolejnym Baan ERP.

Singular dopiero w czerwcu 1998 r. zainteresował się rynkami Europy Środkowej i Wschodniej. Bezpośrednio firma działa w: Bułgarii, Czechach, Cyprze, Grecji, Polsce, Rumunii, Słowenii i Węgrzech. Na te rynki tworzone będą w pierwszej kolejności wersje lokalne systemu Baana.

Sfinansowanie rozwoju działalności w regionie Europy Środkowej i Wschodniej spółka planuje poprzez emisję akcji, z której chciałaby uzyskać 50 mln USD. W tym roku finansowym (kończącym się w czerwcu br.) Singular Software planuje osiągnięcie obrotów w wysokości 15 mln USD, a zysku netto - 2,5 mln USD.

Obroty Baana w Europie Wschodniej wyniosły w 1998 r. 11 mln USD (4 mln USD rok wcześniej). W tym roku planowane są na poziomie 15 mln USD.