Centralny nadzór

NAS 2000 umożliwia sprawowanie kontroli nad rozproszonym publikowaniem w intranecie.

NAS 2000 umożliwia sprawowanie kontroli nad rozproszonym publikowaniem w intranecie.

Firmowe intranety, odchodząc od roli środka pomocniczego, powoli stają się krytycznym zasobem w komunikacji wewnątrzfirmowej. Wykwalifikowany personel coraz więcej czasu musi poświęcać na umieszczanie w intranecie napływających informacji, tak aby znalazły się one tam możliwie szybko. Potrzebna staje się automatyzacja pracy, aby informacje te mogły być publikowane bezpośrednio przez pracowników zajmujących się ich dostarczaniem. Do realizacji tego schematu działania może przydać się takie narzędzie, jak Authoring Server 2000 - nowy produkt firmy NetObjects (NAS 2000).

Automatyczny nadzorca

Zawiera bardziej dopracowane - niż np. MS Office 2000 - rozwiązania kontroli nad tym, kto i gdzie w intranecie dodaje nowe i modyfikuje stare dokumenty. Serwer NAS 2000 pozwala na pobieranie dokumentów pochodzących z różnych aplikacji (poprzez zastosowanie modułów rozszerzających możliwości serwera), jak MS Office, Lotus Smart Suite i Corel WordPerfect.

Większość zmian odróżniających NAS 2000 od poprzedniej wersji pakietu Authoring Server dotyczy jego funkcjonalności i wydajności, interfejs natomiast zmienił się nieznacznie. Tak jak poprzednio składa się z dwóch głównych elementów - serwera i oprogramowania klienckiego (Team Fusion). Serwer zajmuje się fizycznym umieszczaniem dokumentów w intranecie (działając jako aplikacja korzystająca z przetwarzania równoległego) oraz kontrolą praw dostępu poszczególnych użytkowników (może w tym celu importować informacje o użytkownikach z takich rozwiązań katalogowych, jak NDS, LDAP czy domeny Windows NT - podobnie te serwisy mogą pośredniczyć przy uwierzytelnieniu użytkownika). Te prawa to zakres możliwych do dokonania modyfikacji (np. dodanie tekstu, elementów graficznych, układu stron, ich logicznego powiązania).

Multiobsługa

Program może jednocześnie obsługiwać wiele różnych serwerów WWW, dla każdego z nich mogą więc być odmiennie sformułowane prawa poszczególnych użytkowników. Te prawa to także dodatkowe funkcje - np. tzw. weryfikator (Reviewer), którego zadaniem jest sprawdzenie i zatwierdzenie zmian dokonanych przez innych użytkowników. Dopiero po spełnieniu warunków akceptacji zmiany zostaną uwidocznione na intranetowych stronach (weryfikator może np. spowodować automatyczne wysłanie żądania korekty wprowadzonych zmian, jeśli zajdzie ku temu potrzeba). Serwer utrzymuje także dokładny rejestr wszystkich wprowadzanych zmian, nietrudno więc wrócić do wskazanej poprzedniej wersji. NAS 2000 zajmuje się także publikowaniem zawartości we wskazanym czasie na dowolnej liczbie serwerów WWW (np. mirrorowanych).

Nadzór nad firmą

Serwer pozwala na zdefiniowanie kluczowych elementów graficznych i dowiązań. Wówczas modyfikacja logo czy wskazanie na kluczowy serwer zostaną automatycznie rozpropagowane na wszystkie pozostałe serwery.

Oprogramowanie klienckie to w zasadzie prawie aplikacja Fusion 4.0, sprzedawana osobno przez NetObjects. Niestety, tylko prawie, bo dotychczasowi użytkownicy Fusion nie będą mogli korzystać z tej aplikacji przy współpracy z serwerem NAS 2000. Do tego będzie potrzebna ponowna instalacja modułu klienckiego (co gorsza, dodatkowe moduły do Fusion nie będą wówczas przydatne). Szkoda także, że moduł administratora nie jest dostępny z poziomu przeglądarki WWW . Te wady jedynie w niewielkim stopniu umniejszają jednak wysoką ocenę tego produktu.

<hr size="1" noshade>NetObjects Authoring Server 2000

Net Objects Inc.,http://www.netobjects.com

Platformy: Windows NT 4.0 (serwer); Windows 95, NT Workstation (klient)

Cena: od 1985 USD (za wersję dla 2 klientów) do 50 tys. USD

Dystrybucja w Polsce: Clico Centrum Oprogramowania sp. z o.o.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200