Centralka w chmurze

Systemy komunikacji zunifikowanej przeniesione do chmury z impetem podbijają rynek rozwiązań telekomunikacyjnych. UCaaS daje bowiem luksus pozbycia się kwestii związanych z zarządzaniem, a jednocześnie umożliwia korzystanie z funkcji klasy korporacyjnej za stosunkowo niewielki miesięczny abonament. Lista korzyści jest dłuższa, a niektóre z nich, choć bardzo przydatne, są mało znane.

Usługi UCaaS są z reguły rozliczane per stanowisko, a oferta najczęściej obejmuje standardowe funkcje UC (Unified Communication), jak zarządzanie dostępnością, programowy telefon (softphone), dostępność pod jednym numerem, telekonferencje oraz urządzenia niezbędne do realizacji tych funkcji. Ponieważ te usługi są dostarczane z chmury i ustandaryzowane, można zbudować przewidywalny model kosztowy korzystania z nich. Dodatkowo, spójność tych usług i elastyczność zestawu funkcji (określone funkcje mogą być przypisane wybranym użytkownikom) rozwiązuje problemy związane z płynnym dostarczaniem usług w całej organizacji.

Na wypadek klęski

UCaaS umożliwia organizacjom korzystanie z telefonii również w sytuacjach kryzysowych, np. ekstremalnych warunkach pogodowych, w których mogą wystąpić problemy z zasilaniem. Dostawcy UCaaS z reguły korzystają z więcej niż jednego centrum obliczeniowego, co pozwala im zapewnić ciągłość działania, nawet jeśli w jakimś rejonie wystąpią problemy. Przykładowo, centrum danych może przekazywać połączenia do telefonów komórkowych, jeśli na jakimś obszarze przestanie działać telefonia stacjonarna. Poza tym pracownicy mogą korzystać z mobilnych aplikacji i zdalnego dostępu, jeśli są zmuszeni pracować w domu z powodu złych warunków pogodowych uniemożliwiających dojazd do biura.

Zobacz również:

  • Wybitny dziennikarz rynku telekomunikacyjnego nie żyje

W ogóle zdalna praca przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. UCaaS daje narzędzia, które ułatwiają przejście na taki model pracy i utrzymanie dotychczasowego poziomu produktywności po przeniesieniu się z biura do domu (czy dowolnej, zdalnej lokalizacji). Są to aplikacje mobilne, płynna komunikacja z biurem oraz pełen zestaw funkcji Unified Communication, z których pracownicy korzystają w siedzibie firmy. Ponieważ usługa UCaaS jest dostarczana przez operatora centrum danych, te funkcje trafiają do użytkownika bez inwestowania w kosztowny i złożony sprzęt, czy licencje na oprogramowanie.

Optymalizacja kosztów

Jest wiele powodów, dla których koszty operacyjne są bardziej atrakcyjne niż kapitałowe. Decydując się na zakup po kosztach kapitałowych, jest się skazanym na przedmiot zakupu, niezależnie czy okazał się trafioną inwestycją czy klapą. Z drugiej strony, uruchamiając nowy system w operacyjnym modelu finansowania, można zrezygnować z usługi, jeśli nie spełni ona pokładanych w niej oczekiwań. W przypadku wydatków kapitałowych nabywca ponosi nie tylko koszty zakupu, ale również koszty zarządzania, zasilania, itd. Gdy dany zakup się zestarzeje, trzeba kupić nowszy model. W przypadku usług, a więc także UCaaS, te problemy leżą po stronie usługodawcy.

Łatwość wdrożenia i możliwość szybkiego wprowadzania zmian (np. rozszerzania czy ograniczania skali korzystania z usługi) sprawiają, że system można sprawnie dostosować do bieżących potrzeb. To z kolei przekłada się na ograniczanie kosztów. Niektórzy dostawcy UCaaS dają też wsparcie przy migracji z dotychczas używanych systemów, jeśli tylko taka operacja ma sens. Umożliwiają także korzystanie z systemów hybrydowych: w dużym biurze funkcjonuje lokalny system, a chmura obsługuje zdalne lokalizacje.

Jeśli przedsiębiorstwo samo utrzymuje cały system telefoniczny, trzeba go średnio raz do roku poddać czynność serwisowym, aby zaktualizować oprogramowanie i wprowadzić najnowsze funkcje. Decydując się na UCaaS, w umowie dostawca usługi z reguły zobowiązuje się do aktualizowania systemu i całość zadań z tym związanych bierze na siebie. Klient nie musi się zajmować pilnowaniem, czy system jest aktualny.

W dotychczasowym modelu wdrożenie systemu telefonii obejmującego wiele lokalizacji jest z jednej strony dużym wyzwaniem technicznym, a z drugiej może znacznie podnieść koszty liczone per użytkownik. Często trzeba dokupić specjalistyczne urządzenia i dodatkowe licencje na oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników w zdalnych lokalizacjach. W przypadku usług UCaaS wszystkie lokalizacje są obsługiwane tak samo, co redukuje koszty i problemy związane z wdrożeniem.

Brak zaufania

Oczywiście UCaaS nie jest idealnym rozwiązaniem i ma również wady. Z reguły do działania wymagana dedykowanego sprzętu, jak telefony czy bramki. Poza tym komunikacja odbywa się w sieci publicznej (Internet). To odróżnia UCaaS od innych rozwiązań telekomunikacyjnych. Jednocześnie oznacza to konieczność stosowania mechanizmów, które połączą UCaaS z publiczną infrastrukturą telekomunikacyjną. Czasem konieczny jest zakup specjalistycznych urządzeń telefonicznych lub bramek głosowych, które umożliwią przesyłanie danych do sieci telekomunikacyjnych.

Badania rynku pokazują, że z UCaaS korzysta około 10 % przedsiębiorstw, z czego większość są to małe firmy. Co ciekawe, większość firm nie jest przekonana, że można zaufać takiej usłudze, jeśli chodzi o obsługę połączeń telefonicznych. Poza tym wiele dużych korporacji uważa, że outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo ryzykowny. Większość dostawców UCaaS nie zapewnia bowiem pełnego pakietu potrzebnych funkcji telekomunikacyjnych. Mają też problemy z zapewnieniem wymaganego przez międzynarodowych klientów poziomu skalowania usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200