Centra danych typu Edge przygotowane na cyfrową transformację

Materiał promocyjny Pod hasłem „Discover the Edge” Rittal przedstawia przyszłościowe rozwiązania Edge: od Smart Industry, przez Smart Healthcare i Smart Mobility, aż po Smart Finance. Rozwiązania te stanowią odpowiedź Rittal na cyfrową transformację, która dokonuje się w gospodarce, przemyśle, służbie zdrowia, handlu detalicznym, administracji publicznej oraz infrastrukturze miast.

Cyfryzacja napędza proces rozbudowy zasobów IT w przedsiębiorstwach wszystkich branż. Duży potencjał idzie jednak w parze z dużymi wyzwaniami. Podstawowe wymaganie dotyczy dostępności danych na wysokim poziomie oraz możliwości ich przetwarzania w czasie rzeczywistym. Kluczowym zagadnieniem jest również bezpieczeństwo systemu. Szczególnie cenne są wrażliwe dane z sektorów służby zdrowia i finansowego. Na ataki narażony jest także Internet Rzeczy, ponieważ łączy dużą liczbę urządzeń. Do tego dochodzą wymagania specyficzne dla branży, takie jak szczególnie wysoki poziom ochrony fizycznej w surowych środowiskach produkcyjnych. Rittal oferuje innowacyjne rozwiązania typu Edge, wspierając przedsiębiorstwa w szybkiej, łatwej i ekonomicznej realizacji potrzebnej infrastruktury IT w praktycznie dowolnej lokalizacji.

Smart Industry: niezawodność dla Przemysłu 4.0

Centra danych typu Edge przygotowane na cyfrową transformację

Cyfryzacja zmienia przemysł wytwórczy. Niezawodne systemy IT stają się niezbędne na skutek postępującej automatyzacji i robotyzacji produkcji. Czujniki generują ciągłe strumienie danych, których analiza pozwala przedsiębiorstwom optymalizować procesy, testować i poprawiać właściwości produktów oraz przygotowywać scenariusze profilaktycznych konserwacji. Z myślą o Smart Industry powstał Secure Edge Data Center (SEDC), zaprojektowany wspólnie przez firmę Rittal, HPE i ABB. Jest to solidne i gotowe rozwiązanie „pod klucz” ze stopniem ochrony IP 55, możliwością wyboru redundancji zasilania oraz Continuous Cooling, ochroną przeciwpożarową i monitoringiem. Ponadto spełnia wymogi wysokiej dostępności. Cały system jest skutecznie chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych, a w przypadku awarii kluczowe komponenty takie jak chłodzenie IT dostępne są w dalszym ciągu w postaci zamiennych modułów. W wysoko zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym niezwykle istotna jest niezawodność, ponieważ zapobiega ona przestojom w produkcji.

Smart Healthcare: bezpieczne dane pacjentów

Centra danych typu Edge przygotowane na cyfrową transformację

W sektorze służby zdrowia już dzisiaj istnieje inteligentna sieć aptek, szpitali, firm ubezpieczeniowych i usługodawców, w ramach której na bieżąco przesyłane są dane pacjentów. Te wrażliwe dane muszą być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich wysokiej dostępności. Lekarze pracujący w salach operacyjnych muszą mieć do nich zaufanie, w diagnostyce obrazowej potrzebna jest z kolei możliwość szybkiego przetwarzania dużej ilości danych w różnych miejscach. Inteligentne rozwiązanie Rittal z zakresu Edge Computing dla służby zdrowia opiera się na Micro Data Center Level E – środowisku IT, które charakteryzuje się najwyższym stopniem fizycznej ochrony, z uwzględnieniem ochrony przed niepowołanym dostępem i pożarem. Micro Data Center Level E umożliwia przetwarzanie poufnych informacji z dużą wydajnością i bezpośrednio na miejscu, oferując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Smart Mobility: przejazd z punktu A do B za pomocą inteligentnych systemów

Centra danych typu Edge przygotowane na cyfrową transformację

Nowości takie jak autonomiczne pojazdy, platformy car sharingowe lub inteligentne oprogramowanie logistyczne zmieniają sposób przemieszczania się ludzi i transport towarów. Również w ramach przemysłu lotniczego i kolejowego następuje cyfryzacja usług w celu zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i punktualności. W związku z tym przedsiębiorstwa potrzebują nowoczesnej infrastruktury IT, która jest w stanie przetwarzać w czasie rzeczywistym duże ilości danych bezpośrednio w takich lokalizacjach, jak centra logistyczne, inteligentne miasta lub lotniska. Tylko centra danych typu Edge oferują krótkie czasy latencji niezbędne do komunikacji między systemami IT w czasie rzeczywistym, dlatego są odpowiednie do zdecentralizowanych konfiguracji zasobów IT. Dla Smart Mobility Rittal wraz z IBM oferują Scalable Modular Data Center (SMDC) – rozwiązanie dostępne w skalach po 2, 4, 6 szaf i dostarczane jako gotowe centrum danych.

Smart Finance: bezpieczne transakcje bankowe

Centra danych typu Edge przygotowane na cyfrową transformację

Kryptowaluty, blockchain i transakcje bezgotówkowe napędzają innowacje w sektorze finansowym. Zastosowanie w nim nowych technologii wymaga bezpiecznych i wydajnych systemów IT. Centra danych typu Edge pozwalają na najkrótsze czasy odpowiedzi i bezpieczną automatyzację transakcji. Centra danych Edge i Cloud z portfolio firmy Rittal spełniają wszystkie wymogi sektora finansowego, w tym High Performance Computing (HPC).

Więcej informacji na temat rozwiązań Edge firmy Rittal prezentowanych pod hasłem „Discover the Edge” można znaleźć na stronie: https://www.rittal.com/it-solutions/en/know-how/edge/.