Centra danych muszą być coraz bardziej elastyczne

Firmy, które są zmuszone do modernizacji serwerowni, kładą nacisk na utrzymanie usług biznesowych kosztem rozwoju infrastruktury. Takie wnioski można wyciągnąć z badań przeprowadzonych przez Oracle.

Badanie Oracle Next Generation Data Centre Index (NGD) objęło ponad 950 pracowników dużych organizacji IT w 10 regionach, w krajach takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy i Szwajcaria, Włochy, kraje Beneluksu, kraje skandynawskie oraz Środkowy Wschód i Rosja. Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowano indeks, który umożliwił określenie kierunków związanych z rozwojem centrów przetwarzania danych w wybranym regionie.

W obecnym badaniu, określanym jako Cycle II, odnotowano postęp w rozwoju zaawansowanych centrów przetwarzania danych - wynik 5,58 w porównaniu do 5,22 z poprzedniej edycji badania Cycle I. Widać jednak dużą różnicę w poziomie skomplikowania centrów danych między krajami skandynawskimi (6,51 - najwyższa wartość) a Rosją (4,62 - najniższa wartość). Nastąpił jednocześnie wzrost wartości tego trendu we wszystkich objętych badaniem krajach, największy w krajach środkowowschodnich.

Najwięcej danych w telekomunikacji

W związku ze spodziewanym dużym wzrostem ilości przesyłanych i przetwarzanych danych, operatorzy telekomunikacyjni będą potrzebowali coraz potężniejszych centrów przetwarzania danych. Według badań "Machina Research", do 2020 roku liczba połączonych do internetu urządzeń transferujących dane w modelu maszyna-maszyna przekroczy 12 mld (obecnie 2 mld). Na świecie będzie ponad 9 mld telefonów i innych podobnych urządzeń przenośnych, ilość danych zaś przekroczy 42 eksabajty, w podziale 60/40 pomiędzy komputerami a urządzeniami przenośnymi. Aby operatorzy mogli świadczyć usługi na oczekiwanym poziomie, będą musieli modernizować swoje centra przetwarzania danych. Będą one musiały sprostać głównie wyzwaniom związanym z takimi trendami jak: zastosowanie urządzeń przenośnych, rozrywka domowa w modelu na życzenie (wypożyczalnie filmów, i inne media), a także hostowane w modelu usługowym aplikacje dla małych przedsiębiorstw. Rozwój szybkich łączy 4G jeszcze zwiększy potrzeby związane z tymi trendami.

Dlaczego firmy rozbudowują serwerownie?

Wśród powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się na rozbudowę swoich centrów przetwarzania danych są m.in.:

- potrzeby związane z konsolidacją obciążenia;

- wsparcie dla rozwoju firmy, konieczność obsługi coraz większej liczby procesów biznesowych lub większej ilości danych;

- starzejące się budynki i wyposażenie;

- migracja do nowej infrastruktury, która wymaga dodatkowych inwestycji, na przykład związanych z chłodzeniem serwerów kasetowych o wysokiej gęstości mocy;

- ograniczenia istniejących pomieszczeń i budynków;

- zmiana budynków zgodnie z długoletnim planem.

Według największej grupy respondentów biorących udział w badaniu Oracle (ponad 300 odpowiedzi), główny powód związany jest z potrzebą konsolidacji obciążenia. Podobnej odpowiedzi udzielono również podczas ubiegłorocznej edycji badania. Największa zmiana dotyczy tendencji związanych z ogólnym działaniem przedsiębiorstwa. W badaniu Cycle II zanotowano znacznie mniej odpowiedzi związanych ze wspieraniem rozwoju biznesu, a więcej z ograniczeniami istniejących budynków. Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów i poprawy elastyczności IT w firmie jest konsolidacja oraz wdrażanie wirtualizacji serwerowej, przy czym rozbudowa data center odbywa się wtedy, gdy jest to niezbędne. Wynik wskazuje, że ekonomiczne spowolnienie dotkliwie ograniczyło rozwój przedsiębiorstw.

Kierunek: zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest wyraźnym priorytetem dla współczesnych firm - zaledwie 6% ankietowanych nie ma planu w tej dziedzinie (liczba zgłoszeń zmalała ponad dwukrotnie, w badaniu Cycle I było to 13%). Ponad połowa badanych firm zamierza podjąć konkretne działania związane ze zrównoważonym rozwojem, mając przy tym formalny plan jego wsparcia. Odnotowano duży wzrost zainteresowania wsparciem udzielanym przez IT. Duży nacisk kładzie się na elastyczność funkcjonowania IT związaną z koniecznością wsparcia szybko zmieniających się potrzeb biznesu. Zrównoważony rozwój oraz lepsze wspieranie biznesu to dwa najważniejsze cele IT według ponad połowy badanych.

Konsolidacja oraz wirtualizacja

Wirtualizacja należy już do standardowej technologii w IT. Należy zatem spodziewać się korzystania z niej w wielu centrach przetwarzania danych, najczęściej do konsolidacji obciążeń. I tak właśnie jest: liczba firm, które nadal nie podejmują żadnych działań konsolidacyjnych, szybko maleje (z 22% w poprzedniej edycji badania do nieco ponad 10% w Cycle II). Podobnie maleje liczba firm mających mniej niż 30% środowiska w postaci wirtualizowanej. Współczynnik wykorzystania sprzętu jest jednak nadal niewielki - wartości przewyższające 50% zasobów deklaruje zaledwie co czwarta firma.


TOP 200