Cenowy chaos

Na rynku PC dezorientacja. Jedne firmy, a wśród nich Big Vent, podwyższają ceny oferowanego sprzętu (przez drugą dekadę lutego wzrosły one o ponad 1%). Inne, a wydaje się, że jest ich większość (Protech, Rex, Optimus) obniżają ceny komputerów, nierzadko nawet o do 10 %. Kolejną firmą, która obniżyła o ok. 5% ceny sprzętu komputerowego w swojej ofercie jest Format.

Na rynku PC dezorientacja. Jedne firmy, a wśród nich Big Vent, podwyższają ceny oferowanego sprzętu (przez drugą dekadę lutego wzrosły one o ponad 1%). Inne, a wydaje się, że jest ich większość (Protech, Rex, Optimus) obniżają ceny komputerów, nierzadko nawet o do 10 %. Kolejną firmą, która obniżyła o ok. 5% ceny sprzętu komputerowego w swojej ofercie jest Format.

Takie rozdwojenie jaźni wynikać może z niejasnej sytuacji, w jakiej znajduje się rynek komputerowy. Wprowadzenie de facto systemu koncesji na bezcłową sprzedaż komputerów, (patrz CW nr7 z br.) oraz zapowiedź nowej taryfy celnej stawia naszych handlowców w niejasnym położeniu. Każdy wariant rozwoju sytuacji jest prawdopodobny.

Większość firm obniżając ceny w swojej ofercie daje chyba wyraz przekonaniu, że tuż po przejściowym okresie (stare cło - nowe cło, brak limitów - są limity) w kraju mogą się pojawić duże ilości taniego sprzętu, sprowadzanego via EWG. Wiedza o zamierzonych decyzjach w połączeniu z dużym kapitałem może spowodować np. zakup dużych partii sprzętu bez cła, a następnie jego sprzedaż po nowych cenach w czasie obowiązywania nowych taryf celnych i jasno określonych kryteriach rozdziału koncesji.

Do takich, może nietrafnych, spekulacji doprowadzają właśnie niepełne decyzje (o limitach bezcłowych bez podania przez kilka tygodni przepisów wykonawczych) czy niejasne enuncjacje o zamiarach wprowadzenia zmiany taryf celnych. Tworzy to atmosferę braku stabilizacji na rynku komputerowym - stąd też różne zachowania w ustalaniu cen na sprzęt komputerowy.


TOP 200