Cell Network i Mandator tworzą największą europejską firmę konsultingową specjalizującą się w Internecie.

Cell Network i Mandator, szwedzkie firmy zajmujące się świadczeniem usług informatycznych, połączą się i utworzą spółkę świadczącą globalne usługi konsultingowe w zakresie Internetu i interaktywnych m...

Cell Network i Mandator, szwedzkie firmy zajmujące się świadczeniem usług informatycznych, połączą się i utworzą spółkę świadczącą globalne usługi konsultingowe w zakresie Internetu i interaktywnych mediów. Wartości transakcji, zawartej w formie wymiany akcji, nie ujawniono.

Nowa spółka zachowa nazwę Cell Network. Będzie największą w Europie i trzecią co do wielkości na świecie firmą świadczącą usługi konsultingowe w zakresie Internetu, zatrudniającą 1,8 tys. pracowników. Łączne przychody obu firm w roku ubiegłym wyniosły 151 mln USD.

Podstawowym celem powstałej z połączenia firmy ma być zwiększenie obecności na zagranicznych rynkach i objęcie działalnością całej Europy w ciągu 2 lat. Tyle samo czasu ma zająć także późniejsze wejście na rynki amerykańskie i azjatycki.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200