CeBIT w barwach klonowego liścia

Oficjalnym krajem partnerskim tegorocznego CeBIT-u jest Kanada. Oznacza to, że jednym z przewodnich haseł targów jest Business with Canada lub (jako że kraj to dwujęzyczny) En affaires avec le Canada. Od roku 1989, kiedy to organizatorzy po raz pierwszy wprowadzili koncepcję kraju partnerskiego, rola ta przypadała kolejno: Indiom, USA, Hongkongowi, Finlandii i Norwegii oraz grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Polską włącznie. Wstępne działania ze strony biznesmenów, rządu w Ottawie oraz kanadyjskich służb dyplomatyczno-konsularnych na całym świecie, a także choćby krótkie odwiedziny w Hanowerze nie pozostawiają wątpliwości, że Kraj Klonowego Liścia potraktował tę szansę promocyjno-handlową z przykładną starannością. Przeprowadzona na targach rozmowa z I sekretarzem Ambasady Kanady w Warszawie, panią Lyndą E. Watson dotyczy nie tylko miejsca informatyki i telekomunikacji w życiu Kanady, ale także znaczenia CeBIT-u.

Oficjalnym krajem partnerskim tegorocznego CeBIT-u jest Kanada. Oznacza to, że jednym z przewodnich haseł targów jest Business with Canada lub (jako że kraj to dwujęzyczny) En affaires avec le Canada. Od roku 1989, kiedy to organizatorzy po raz pierwszy wprowadzili koncepcję kraju partnerskiego, rola ta przypadała kolejno: Indiom, USA, Hongkongowi, Finlandii i Norwegii oraz grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Polską włącznie. Wstępne działania ze strony biznesmenów, rządu w Ottawie oraz kanadyjskich służb dyplomatyczno-konsularnych na całym świecie, a także choćby krótkie odwiedziny w Hanowerze nie pozostawiają wątpliwości, że Kraj Klonowego Liścia potraktował tę szansę promocyjno-handlową z przykładną starannością. Przeprowadzona na targach rozmowa z I sekretarzem Ambasady Kanady w Warszawie, panią Lyndą E. Watson dotyczy nie tylko miejsca informatyki i telekomunikacji w życiu Kanady, ale także znaczenia CeBIT-u.

Przez kilka ostatnich miesięcy obserwowaliśmy działalność waszych przedstawicielstw również w Polsce. Nie szczędziliście wysiłków aby zwrócić uwagę na tegoroczny CeBIT. Dlaczego tyle starań?

Hanowerskie Centrum Technik Biurowych, Informatycznych i Telekomunikacyjnych jest największą imprezą tego typu w skali globalnej. Następne w kolejności targi w tej dziedzinie są już trzykrotnie mniejsze i mają charakter raczej regionalny. Toteż wszystkie poważne firmy uczestniczą w tej znaczącej imprezie. Do Hanoweru przyjeżdżają wszyscy: decydenci informatyczni, eksperci, producenci, marketingowcy i zaopatrzeniowcy, dealerzy, dystrybutorzy, integratorzy, naukowcy oraz dziennikarze. Jest to więc optymalne miejsce dla lansowania nowych produktów, ustalania możliwości nowych aliansów strategicznych, usprawniania kanałów marketingowych i dystrybucyjnych, testowania nowych idei, zacieśniania stosunków między dealerami i klientami, tworzenia wydarzeń prasowych i utrwalania pozytywnego obrazu firmy, zbierania informacji rynkowych i wreszcie - dokonywania transakcji handlowych. A ponieważ na tegorocznym CeBIT-cie wyróżniono nas szczególnym statusem, staraliśmy się nie zasypiać gruszek w popiele.

Jakie konkretne korzyści płyną dla Was z tego statusu?

Przede wszystkim stoiska wszystkich firm kanadyjskich, które przyjechały do Hanoweru, jak również stoiska informacyjne rządu federalnego i rządów poszczególnych prowincji uzyskały w tym roku szczególną oprawę promocyjną, nie tylko w halach nr 6, 12 i 17, ale właściwie na całych terenach targowych. Dowodem tego są również specjalne katalogi "kanadyjskie" oraz VI Międzynarodowe Forum Dyskusyjne CeBIT-u w dniach 17 - 23 marca, poświecone w całości "Biznesowi z Kanadą". Dodajmy do tego jeszcze, że w dwóch ostatnich latach nasze kompanie informatyczne odnotowywały bezpośredni utarg na stoiskach CeBIT-owych w wysokości ponad 1 mln USD kanadyjskich (1 USD = 1,25 CND). Szacujemy, że w ciągu kilku ostatnich lat wpływy z transakcji, które były następstwem naszych ekspozycji w Hanowerze sięgają 200 mln CND. Liczymy na to, że w wyniku tegorocznych targów pośrednie i bezpośrednie korzyści z naszego uczestnictwa będą znacznie wyższe.

Jakie są główne idee obecnego wystąpienia na targach?

Korzystamy ze szczególnej okazji aby prostować pewne stereotypy. Kanada jest powszechnie znana z nieskażonego piękna przyrody i bogactwa zasobów naturalnych. Mniej znany jest fakt, że Kanada była prekursorem telefonu i telegrafu bez drutu, a dziś zalicza się do ścisłej czołówki w zakresie technik informatycznych. Dumni jesteśmy z licznych osiągnięć technicznych, jakie odnotowujemy od czasu wynalezienia telefonu przez Grahama Bella w 1876 r. Należą do nich m.in. pierwszy w świecie system transmisji przy wykorzystaniu mikrofal oraz (również pierwsza w świecie) sieć łączności mikrofalowej o zasięgu ogólnokrajowym, najdłuższa światłowodowa sieć telekomunikacyjna, a także pierwsza w świecie państwowa sieć telekomunikacyjna łączności satelitarnej funkcjonująca za pomocą satelitów geostacjonarnych.

Dziś ponad 13 tys. kanadyjskich firm informatycznych zatrudnia ok. 277 tys. osób, tj. więcej niż przemysł drzewny i papierniczy czy samochodowy. Roczna wartość produktów i usług informatycznych przynosi ponad 43 mld CND. 70% tych produktów i usług trafia za granicę. Około 4 tys. firm zajmuje się produkcją oprogramowania komputerowego. Takie kompanie jak Cognos Inc. czy Corp. wprowadziły Kanadę do światowej czołówki. Corel eksportuje 95% swych produktów, w tym pakiety CorelDraw, które zdobyły w różnych krajach ponad 70 nagród przemysłowych. Do tej firmy należy ok. połowa światowego rynku grafiki desktopowej.

Główne przesłanie wynikające z naszego partnerstwa w tegorocznym targach CeBIT, to chęć rozwijania partnerstwa z całym światem zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju. Konsekwentna, życzliwa zagranicznym inwestycjom polityka rządu sprawia, że Kanada jest doskonałym miejscem dla lokat kapitałowych. Naszą atrakcyjność zwiększa fakt, że mamy układ z USA (Canada - U.S. Free Trade Area), co sprawia, że inwestycja w Kanadzie jest równoznaczna z lokowaniem inwestycji w USA. Obecnie trwają rokowania w sprawie północno-amerykańskiego wspólnego rynku NAFTA (North American Free Trade Area, mająca obejmować USA, Kanadę i Meksyk). Jest to zapowiedź powstania największego wpólnego rynku świata. Działalność naukowo-badawcza jest w Kanadzie prawie wolna od podatków, toteż wiele korporacji lokuje u nas swoje laboratoria. Tak zrobiły m.in. IBM, Microsoft czy Ericsson.

A kontakty informatyczne kanadyjsko-polskie?

Rozwijają się dobrze. W Polsce działa m.in. 16 kanadyjskich firm zjamujących się telekomunikacją i transmisją danych. Wiele naszych firm informatycznych ma tu swoje przedstawicielstwa, inne poszukują efektywnych reprezentantów. Szacujemy, że w 1993 r. sprzedaż produktów i usług tych firm w Polsce osiągnęła kwotę 80-85 mln CND. Do firm. które mają swoich agentów należą m.in. Bel Pagette International Ltd, BCB Technology, Consultronics Ltd, Dataradio Inc., EICON Technology Corp., Gandalf Technologies Inc., Mitel Corp, Northern Telecom Ltd czy Teleglobe International Inc. Przedstawicieli poszukują m.in. EDA Instruments Inc., EDAC Inc., NovAtel Communications Ltd, QNX Software Systems Ltd i wiele innych, które obecne są w Hanowerze.

Dziękuję za rozmowę


TOP 200