CeBIT '93 - ostatnia szansa!

Do 10 października Centrum Promocji PIHZ, (00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, pokój 307, tel. 260221, fax 274759 i 274673) przesunęło termin przyjmowania zgłoszeń polskich firm, do udziału w najbliższym CeBIT-ie (o wstępnych warunkach uczestnictwa pisaliśmy w nr. 29/92 CW ). Krajowa Izba Gospodarcza, zarezerwowała wstępnie skromne 150-200 m kw. powierzchni wystawienniczej dla polskich stoisk. Wszystko jednak wskazuje, że powierzchnia nie zostanie wykorzystana. Do 22 września zgłosiły się jedynie ... 4 firmy.

Do 10 października Centrum Promocji PIHZ, (00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, pokój 307, tel. 260221, fax 274759 i 274673) przesunęło termin przyjmowania zgłoszeń polskich firm, do udziału w najbliższym CeBIT-ie (o wstępnych warunkach uczestnictwa pisaliśmy w nr. 29/92 CW ). Krajowa Izba Gospodarcza, zarezerwowała wstępnie skromne 150-200 m kw. powierzchni wystawienniczej dla polskich stoisk. Wszystko jednak wskazuje, że powierzchnia nie zostanie wykorzystana. Do 22 września zgłosiły się jedynie ... 4 firmy.

Przypomnijmy, że po naszych pierwszych publikacjach na ten temat, mimo wielkiej bryndzy budżetowej, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą zapewniło środki na dofinansowanie polskich wystawców. Jest więc jeszcze szansa, aby polskie produkty informatyczne (które - jak wykazał choćby ostatni Softarg - śmiało konkurują z produkcją zagraniczną) zaprezentowane zostały na specjalnie oznakowanych podiach największej w Europie imprezy komputerowej i telekomunikacyjnej, jaką w dniach 24 lutego - 3 marca będzie hanowerski CeBIT. Szansa tym większa, że w przyszłorocznej edycji CeBIT-u - po Indii, USA, Hongkongu oraz wspólnie Finlandii i Norwegii - oficjalnym "biznes- partnerem" imprezy będą z kolei: Polska, Rosja, Czechy i Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Estonia, Łotwa i Litwa. "Biznes-partnerstwo" zaś oznacza szczególnie uprzywilejowaną, intensywną promocję.


TOP 200