CeBIT 2013 pod hasłem "shareconomy"

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie IT takie, jak cloud computing i zarządzanie zaufaniem (Managing Trust), zyskują coraz większe zainteresowanie użytkowników i znajdują powszechne zastosowanie w gospodarce cyfrowej. Zdaniem organizatorów targów w Hanowerze, nowym wyzwaniem jest shareconomy, czyli globalne dzielenie się wiedzą, wspólne korzystanie z zasobów intelektualnych i wymiana doświadczeń za pośrednictwem nowoczesnych technologii.

Shareconomy to zasada współużytkowania przedmiotu, zamiast posiadania go na własność. Jej wybór na temat wiodący temat targów CeBIT 2013 poprzedziły liczne dyskusje i procedura wielostopniowego wyboru, w której udział wzięli członkowie zarządów światowych firm IT oraz szefowie przedsiębiorstw będących głównymi odbiorcami tego typu rozwiązań. Przy wyborze uwzględniono wyniki analiz trendów rynkowych przygotowanych przez znane instytuty badawcze. W procesie decyzyjnym wzięto też pod uwagę wypowiedzi tysięcy fanów na stronie targów CeBIT na Facebooku. "Trend do Shareconomy widać bardzo wyraźnie" - podsumował Frank Pörschmann, członek zarządu Deutsche Messe, organizatora CeBIT 2013. "Zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i społecznym, jest to obecnie z pewnością jeden z najbardziej gorących i kontrowersyjnych tematów" - dodaje.

Shareconomy daje nowe możliwości współpracy w zakresie:

Produktów użytkowych: coraz bardziej popularne staje się współużytkowanie. Przykładem jest carsharing - udostępnianie własnego samochodu innym użytkownikom za pośrednictwem platform internetowych lub carpooling - podwożenie się. Coraz większą popularność zyskują też portale muzyczne, w których można wykupić prawa do słuchania utworów przez określony czas bez ściągania ich na własny komputer.

Technologii: aplikacje coraz częściej używane są w miarę potrzeb - w wersjach dopasowanych do wymagań klienta i konkretnych zastosowań. Zamiast kupować płyty z pełną wersją oprogramowania, firmy korzystają z produktu jak z usługi w modelu SaaS, PaaS, czy IaaS.

Kooperacji wewnątrz firmy i między przedsiębiorstwami: internet to miejsce pracy grupowej - dzięki narzędziom udostępnianym przez media społecznościowe partnerzy biznesowi, konsultanci, dostawcy i klienci stają się częścią procesu udostępniając sobie nawzajem wiedzę, kontakty i zasoby.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200