Catena do baz danych

CatenaFM zapewnia skomputeryzowany nadzór, ewidencję i zarządzanie obiektami przechowywanymi w bazach danych.

CatenaFM zapewnia skomputeryzowany nadzór, ewidencję i zarządzanie obiektami przechowywanymi w bazach danych.

CatenaFM to system do zarządzania informacjami, przechowywanymi w różnorodnych bazach danych przedsiębiorstwa. Tworzy płaszczyznę współpracy baz, w których archiwizowane są dane graficzne z relacyjnymi bazami danych, przechowujących dane tekstowe.

Program pracuje pod Windows 95 lub Windows NT i wymaga instalacji systemu CAD - MicroGDS w wersji 4.0a lub nowszej. Oprogramowanie pozwala na łączenie relacyjnych baz danych i systemów CAD w jeden system z łatwym dostępem do danych, przy wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu graficznego, pozwalającego na zadawanie skomplikowanych zapytań do bazy danych. Program umożliwia przeglądanie informacji, ich modyfikację, przeszukiwanie baz danych oraz wyświetlanie obiektów (rysunki, teksty, fotografie).

Pakiet przede wszystkim może znaleźć zastosowanie w firmach, które wykorzystują różne systemy baz danych. Przykładowo, w prowadzeniu bieżącej ewidencji powierzchni wynajmowanej oraz śledzeniu aktywów przedsiębiorstwa. Oddzielnej bazy wymaga system ewidencjonowania (typu CAD), a dane tekstowe najwygodniej jest przechowywać w relacyjnej bazie danych. Dzięki możliwości obsługi baz graficznych i tekstowych, CatenaFM może znaleźć także zastosowanie do nadzoru eksploatacyjnego maszyn i urządzeń tego wymagających.

W skład pakietu CatenaFM wchodzą moduły User i Administrator. CatenaFM User umożliwia wykonywanie funkcji systemu i uruchamianie aplikacji. CatenaFM Administrator służy do tworzenia nowych aplikacji oraz obsługi procesu włączania relacyjnych i graficznych baz danych do systemu.

Konfiguracja, wymiana i bezpieczeństwo danych

Program stosunkowo łatwo można przystosować do indywidualnych wymagań przez modyfikację interfejsu użytkownika i utworzenie nowych okien dialogowych, przeznaczonych do specjalistycznych zadań. CatenaFM umożliwia dostęp do danych systemu MicroGDS oraz każdej bazy danych standardu ODBC, jak Microsoft Access, Oracle lub SQL Server. Program współpracuje z aplikacjami Windows i pozwala na wymianę danych z arkuszami kalkulacyjnymi oraz edytorami tekstu za pośrednictwem mechanizmów OLE i DDE.

CatenaFM umożliwia określenie poziomu ochrony przez nadanie użytkownikom odpowiednich praw dostępu. Na przykład, osobom z małym doświadczeniem w obsłudze programów CAD można uniemożliwić dokonywanie zmian w bazie graficznej.

Okna dialogowe (inspektorzy)

Inspektorzy służą do wyświetlania aktualnych danych o wskazanym obiekcie i umożliwiają ich modyfikację. Edycja informacji jest intuicyjna i nie wymaga specjalnego szkolenia użytkowników. Program pozwala m.in. na jednoczesną zmianę właściwości grupy obiektów. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów przy wprowadzaniu danych, możliwe jest utworzenie menu zawierającego wartości, które są dopuszczalne.

Dostępna jest funkcja wyszukiwania obiektów spełniających wybrane kryteria. Program umożliwia tworzenie skomplikowanych kombinacji kryteriów oraz ich zapamiętywanie w celu późniejszego ponownego wykorzystania.

CatenaFM umożliwia dodawanie adnotacji (przypisów) do rysunków i zapamiętywanie opisów właściwości obiektów w bazie danych. Program oferuje funkcje automatycznej aktualizacji oraz wyświetlania zmodyfikowanych informacji.

___________

CatenaFM 1.1c

Producent: MillerHare, Londyn, Wlk. Brytania

Dystrybutor: Cais, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, tel. (+32) 757 24 66

Cena: User - 400 USD, Administrator - 1695 USD

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200