Canonical umieścił na Amazon Marketplace trzy wersje systemu Ubuntu Pro

Firma Canonical zdecydowała się umieścić obrazy linuksowego systemu operacyjnego Ubuntu Pro na jednej z największych platform e-commerce, jaką jest AWS Marketplace.

Ubuntu Pro to specyficzna wersja premium systemu operacyjnego Linux, stworzona z myślą o współpracy z Amazon Web Services i użytkownikach biznesowych.

Firmy mają do wyboru trzy edycje oprogramowania Ubuntu Pro oznaczone symbolami 14.04 LTS, 16.04 LTS i 18.04 LTS. Wszystkie mają automatycznie aktywowane mechanizmy gwarantujące firmie bezpieczeństwo i zgodność z używanymi przez nią aplikacjami, jak również oferują wsparcie techniczne trwające bardzo długo, bo 8 albo 10 lat (zależnie od wybranego systemu).

Zobacz również:

Decydując się na system Ubuntu Pro 14.04 LTS lub Ubuntu Pro 16.04 LTS, użytkownik ma zapewnione wsparcie techniczne przez okres ośmiu lat. W przypadku systemu Ubunti Pro 18.04 LTS jest to dziesięć lat. Firma może kupić i uruchomić instancję każdego z tych trzech systemów Ubuntu Pro na Amazon EC2 po wykonaniu kilku prostych czynności i bez konieczności podpisywania jakiekolwiek umowy.

Użytkownicy usługi mają dostęp do opcji Kernel Livepatch, która oferuje im na bieżącą dostęp do wszystkich łat bezpieczeństwa, w tym możliwość aktualizowania samego jądra systemu bez konieczności ponownego uruchamiania całego oprogramowania. Mają też do dyspozycji repozytorium z aplikacjami.

Jeśli chodzi o cenę, to zależy ona oczywiście od wybranej opcji, ale nie przekracza kwoty 0,33 USD za godzinę korzystania z usługi systemu.


TOP 200