Cały biznes w pamięci RAM

Dzięki nowej ofercie SAP, wszystkie dane z systemów transakcyjnych będą dostępne od ręki. Czy rozwiązanie SAP zrewolucjonizuje rynek oprogramowania biznesowego?

Rozwiązania wprowadzone w nowej wersji pakietu SAP Business Suite pozwalają na wykorzystanie środowiska SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) w postaci alternatywy dla typowych baz i hurtowni danych. Za sprawą opartego na technologii in-memory silnika wszystkie aktualne dane transakcyjne mogą być dostępne w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wcześniej na taką skalę wykorzystywano technologie przetwarzania dużych wolumenów danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej do zwiększenia efektywności typowych hurtowni danych. Co ta zmiana oznacza z perspektywy biznesowej? Przede wszystkim wielokrotne skrócenie czasu dostępu do informacji i przygotowania zestawienia, analizy czy raportu.

Wyeliminowanie klasycznych pamięci dyskowych powoduje większą szybkość działania niż w przypadku konwencjonalnych hurtowni i rozbudowanych środowisk bazodanowych. Platforma SAP HANA pozwala na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analiz o dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów. Wyraźnych wzrostów wydajności można spodziewać się w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.

Nowe podejście oznacza możliwość zintegrowania w jednym rozwiązaniu funkcji typowych dla systemów transakcyjnych i mechanizmów analitycznych oraz prognozowania. Wdrożenie technologii in-memory do przetwarzania danych transakcyjnych sprowadzi rolę hurtowni do integracji danych pochodzących z innych źródeł i składowania danych historycznych. Zbędne będzie wstępne przetwarzanie i agregowanie informacji, co uprości środowisko IT i ograniczy koszty utrzymania.

Lepszy wgląd w biznes

Główne korzyści z wykorzystania HANA do obsługi oprogramowania transakcyjnego:

1. Przyspieszenie dostępu do aktualnych informacji na dowolnym poziomie szczegółowości

2. Znaczne skrócenie czasu niezbędnego na przygotowanie wielowymiarowych analiz, raportów lub zestawień

3. Brak potrzeby wstępnego przetwarzania i agregacji danych

4. Uproszczenie środowiska IT i zmniejszenie kosztów jego utrzymania

Podczas prezentacji pakietu SAP ERP działającego na bazie środowiska HANA zademonstrowano kokpit menedżerski z dynamicznie zmieniającymi się wskaźnikami. Ich wygenerowanie dla dużej firmy w przypadku wykorzystania typowej hurtowni danych zajmowało ok. kilkanastu godzin, teraz odbywa się w czasie rzeczywistym. Taki wzrost wydajności może dotyczyć wszystkich procesów biznesowych.

Zapewnieniom przedstawicieli SAP wtórują pierwsi klienci. Użytkownikami pakietu SAP Business Suite na platformie HANA są firmy John Deere i Ferrero. "Możliwość szybkiego przetwarzania dowolnych ilości danych transakcyjnych pozwala zasadniczo zmienić sposób prowadzenia działalności. Możemy błyskawicznie reagować na potrzeby klientów i przygotowywać skrojone na miarę oferty podparte zawsze aktualnymi planami MRP" - mówi Derek Dyer, odpowiedzialny za rozwiązania SAP w firmie John Deere. "Za sprawą szybszego i popartego aktualnymi informacjami planowania oczekujemy wymiernych korzyści w zakresie działań marketingowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W przyszłości zamierzamy wykorzystać nowe rozwiązania do usprawnienia procesów decyzyjnych i funkcjonowania całej organizacji" - twierdzi z kolei Enzo Bertolini, dyrektor ds. IT koncernu Ferrero.

Łatwy dostęp do informacji otwiera drogę do tworzenia nowych narzędzi wspierających biznes. "Skala korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie SAP HANA pod aplikacje z rodziny SAP Business Suite, wydaje się ogromna - począwszy od bardzo szybkiego dostępu do danych operacyjnych, na nowych scenariuszach biznesowych kończąc" - mówi Jacek Bugajski, partner w firmie SID Group, która jest oficjalnym partnerem konferencji prasowej poświęconej nowej ofercie SAP. SID Group prowadzi pierwsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej centrum kompetencyjne technologii HANA. Według Jacka Bugajskiego, przykładem wykorzystania potencjału SAP HANA w kontekście narzędzi pakietu SAP Business Suite jest prowadzona w czasie rzeczywistym analiza nadużyć w różnych obszarach działalności firmy. Inne przykłady: prowadzone w czasie rzeczywistym analizy rentowności CO-PA, oceny płynności finansowej, analizy danych pochodzących z punktów sprzedaży, pełne badania popytu i podaży towarzyszące budowaniu nowej oferty rynkowej.

Nowe wcielenie in-memory

Oferta SAP jest zwieńczeniem trwającego sześć lat procesu badawczo-rozwojowego. W formie bazy danych platforma HANA może być wykorzystywana w ramach systemu SAP ERP oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z klientami - SAP CRM i zarządzanie łańcuchem dostaw - SAP SCM. Trwają prace nad dostosowaniem do środowiska HANA dedykowanych do obsługi relacji z dostawcami narzędzi SAP SRM. Zapytania do bazy HANA obsługuje język programowania ABAP.

"SAP HANA pod rozwiązania SAP Business Suite jest traktowana jako bardzo wydajna baza danych pracująca w pamięci i wyposażona w dodatkowe funkcjonalności. Nikt na świecie nie stosuje tak wydajnej technologii dla własnego portfela produktów biznesowych" - uważa Jacek Bugajski. Platforma jest dostarczana wraz z wywodzącą się z rozwiązań Sybase relacyjną bazą ASE. Wykorzystuje też możliwości kolumnowej bazy danych Sybase IQ. Po raz pierwszy SAP może zaoferować klientom pełne portfolio własnych rozwiązań niezbędnych do uruchomienia pakietu aplikacji biznesowych.

Wprowadzenie na rynek nowej oferty oznacza, że SAP staje się bezpośrednim konkurentem dla innych dostawców środowisk bazodanowych, zwłaszcza dla Oracle. Przedstawiciele SAP zapewniają, że oprogramowanie SAP Business Suite pozostanie otwarte na technologie bazodanowe innych producentów. Sposób integracji aplikacji biznesowych SAP z platformą HANA jest zbliżony do sposobu obsługi każdej innej bazy danych. Podobny jest proces migracji. Niezbędne inwestycje w zakresie rozwiązań sprzętowych sprowadzają się do zakupu serwerów. Zoptymalizowane pod HANA serwery rozwijają m.in.: IBM, HP, Fujitsu, Cisco, Dell, Hitachi.

Niebawem na rynku zadebiutują dedykowane narzędzia pozwalające na przeprowadzenie pełnej migracji pakietu SAP Business Suite na platformę HANA w czasie krótszym niż sześć miesięcy. Przedstawiciele producenta zapewniają, że kolejne wersje systemów biznesowych SAP będą rozwijane pod kątem potencjału technologii in-memory. Docelowo HANA ma pełnić rolę platformy wspólnej dla wszystkich rodzajów oprogramowania biznesowego.

Rewolucja zależna od marketingu

Większość analityków pozytywnie wypowiada się o nowej ofercie SAP. "Połączenie w ramach jednej platformy mechanizmów przetwarzania transakcyjnego i funkcji analitycznych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku w zakresie skracania czasu potrzebnego na przechwycenie, przetworzenie i dostarczenie informacji. Integracja eliminuje opóźnienia i nieefektywności wynikające z równoległego utrzymywania narzędzi operacyjnych i systemów analitycznych. Pozwala na podejmowanie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych opartych na aktualnych danych o dowolnej ziarnistości" - mówi Henry Morris, wiceprezes firmy analitycznej IDC.

Wpływ oferty SAP na rynek oprogramowania biznesowego analitycy uzależniają od działań marketingowych koncernu. "Tylko nieliczne firmy stawiają sobie dziś za priorytet strategiczne inwestycje w środowisko ERP. Przekonanie rynku, że HANA dysponuje ogromnym, a w dodatku nie wymagającym dużych zmian technicznych, potencjałem w zakresie transformacji procesów biznesowych, może okazać się największym wyzwaniem stojącym obecnie przed firmą SAP. Korporacje nie podejmują decyzji o tego typu inwestycjach pochopnie" - podaje komunika prasowy podpisanym przez czołowych analityków firmy Ovum.

Komentarz

Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska

Wprowadzenie SAP HANA jako podstawy przetwarzania dla całego pakietu SAP Business Suite to fundamentalna zmiana w kontekście zarówno biznesowym, jak i technologicznym.

Po raz pierwszy klienci mają do dyspozycji całość rozwiązań transakcyjnych, analitycznych i bazodanowych w ramach jednej platformy. To ogromne uproszczenie środowisk IT i zupełnie nowe możliwości optymalizacji TCO. Dzięki SAP HANA znacząco wzrasta wydajność aplikacji SAP. Ważnym aspektem jest dostęp poprzez aplikacje SAP Business Suite do każdego rodzaju danych - na dowolnym poziomie szczegółowości i w czasie rzeczywistym.

Możliwości analityczne SAP HANA przyciągały uwagę klientów w Polsce w ubiegłym roku. Teraz, kiedy wszystkie aplikacje SAP Business Suite będą dostępne łącznie z SAP HANA, zainteresowanie powinno ogromnie wzrosnąć. I to nie tylko w segmencie dużych firm, ale również w segmencie MŚP. Oprócz ewidentnych korzyści biznesowych klientów będzie przyciągać atrakcyjny model licencjonowania, zbliżony do wzorców stosowanych przy zakupie baz danych.

Platforma zamiast bazy danych

O rozwoju platformy SAP HANA oraz jej potencjale w kontekście systemów transakcyjnych i dalszych planach rozwoju mówi Stefan Sigg, wiceprezes SAP odpowiedzialny za rozwój platformy in-memory.

Czym tak naprawdę jest dziś platforma HANA?

Platforma to dobre słowo. Chcę podkreślić, że SAP HANA to więcej niż baza danych. To platforma danych biznesowych, która łączy doświadczenia i najlepsze praktyki pochodzące z 40 lat doświadczeń SAP w zastosowaniach biznesowych. To więcej niż baza danych, ponieważ HANA obsługuje aplikacje biznesowe w sposób pozwalający rozwiązać wiele problemów biznesowych i umożliwić rozwój niespotykanych dzisiaj funkcji. Jest też w pełni zgodna z językiem SQL.

Kiedy zrodził się pomysł wykorzystania technologii in-memory do obsługi danych transakcyjnych?

Dotychczasowa historia SAP HANA to 10 lat prac badawczo-rozwojowych. W pierwszych latach platforma rozwijana była jako silnik wyszukiwania danych, później jako rozwiązanie pozwalające przyspieszyć przetwarzanie danych do zastosowań analitycznych. Przy wzięciu pod uwagę możliwości akceleratora jasne stało się, że jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał tej technologii nie tylko w kontekście analityki, albo także obsługi danych transakcyjnych. Zdaliśmy sobie sprawę, jakie korzyści biznesowe nieść może jej zastosowanie do przetwarzania wszystkich danych zgromadzonych w systemach klasy ERP.

O jakiej skali korzyści mówimy?

SAP HANA ma ogromny potencjał w zakresie obsługi wszystkich najważniejszych procesów biznesowych - począwszy od planowania popytu, potrzeb materiałowych, przez produkcję, aż po sprzedaż i dystrybucję. Posłużę się przykładem firmy sprzedającej elektronikę użytkową. Przed wdrożeniem HANA w kontekście rozwiązań ERP pełny proces zaopatrzenia sklepów zajmował tydzień. Po wdrożeniu możliwe staje się przeprowadzenie pełnego planowania zaopatrzenia i dostaw dwa razy dziennie. Przekłada się to na dużo większą elastyczność w ofertowaniu i możliwość ograniczenia kosztów magazynowania towarów. Podobnych korzyści można oczekiwać w innych procesach biznesowych i innych gałęziach gospodarki.

Czy wykorzystanie platformy HANA w kontekście specyfiki ERP oznacza, że typowe hurtownie danych staną się zbędne?

Niekoniecznie. Duża szybkość SAP HANA w nowych zastosowaniach oznacza możliwość sprawnego dostępu do informacji niezależnie od poziomu ich szczegółowości, a do tego wymagana jest integracja danych z wielu różnych źródeł zewnętrznych. Rolą hurtowni pozostanie integracja, ujednolicenie i wyczyszczenie danych pod kątem raportowania i analityki. Myślę, że światy hurtowni danych i przetwarzania OLTP będą się stopniowo zacierać.

W jakim stopniu nowa oferta wpłynie na rynek rozwiązań analitycznych?

Na pewno wykorzystanie środowiska SAP HANA do obsługi danych transakcyjnych pozwoli odciążyć, a w niektórych zastosowaniach być może wręcz wyeliminować typowe narzędzia klasy BI. Wszystko to za sprawą zaszytego bezpośrednio w platformie HANA silnika analitycznego, którego możliwości mogą być łatwo wykorzystane we wszystkich procesach biznesowych.

Jakie są dalsze plany rozwoju platformy HANA?

Chcemy, aby HANA stała się platformą wspólną dla wszystkich aplikacji. Oznaczałoby to odejście od odrębnych baz danych wykorzystywanych na potrzeby poszczególnych aplikacji na rzecz ujednolicenia środowiska bazodanowego. Podejście pozwoli wyeliminować konieczność duplikacji danych i istotnie ograniczyć objętość całego środowiska bazodanowego, a co za tym idzie, także kosztów utrzymania infrastruktury IT. Większość aplikacji wykorzystywanych w firmie opiera się przecież na jednym zbiorze informacji. Różni je tylko sposób wykorzystania danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200