Callisto - Eclipse równa szeregi

Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT)

BIRT jest to zintegrowany system służący do raportowania w aplikacjach webowych. Zbudowany został na platformie Eclipse i składa się z dwóch głównych komponentów: designera oraz modułu uruchomieniowego, instalowanego zazwyczaj na serwerze aplikacji. BIRT dodatkowo zawiera moduł do tworzenia wykresów, które upraszczają i uatrakcyjniają generowane raporty.

Nie tak dawno, bo pod koniec stycznia, ukazała się wersja 2.0 tego produktu. Fundacja planuje, równocześnie z wydaniem Callisto, udostępnić kolejną wersję - 2.1. Ma być ona dobrze zintegrowana z całym pakietem oprogramowania Eclipse Callisto Simultaneous Release, a także ma być łatwiejsza w dystrybucji i instalacji. Więcej o projekcie można się dowiedzieć z jego witryny.

Eclipse Modeling Framework (EMF)

Jest to narzędzie do modelowania i generowania kodu na podstawie modelu danych zapisanego na przykład w pliku XML. Narzędzie potrafi wygenerować z niego klasy Javy oraz klasy pomocnicze, pozwalające na oglądanie i edycję modelu, posiada też wbudowany prosty jego edytor. Modele mogą być zarówno zapisane w plikach XML, jak i zawarte w klasach Javy oznaczonych adnotacjami czy też importowane z innych narzędzi (jak choćby Rational Rose). Projekt stanowi także fundament do budowy innych zaawansowanych narzędzi wykorzystujących tę technologię. Więcej można dowiedzieć się ze strony projektu.

Graphical Editor Framework (GEF)

GEF pozwala deweloperom na tworzenie zaawansowanych edytorów graficznych na podstawie modelu aplikacji. Składa się on z wtyczek udostępniających podstawowe funkcje do zarządzania wyglądem i ustawieniem komponentów oraz renderowania grafiki 2D. GEF zbudowany jest w oparciu o architekturę MVC (Model-View-Controller) pozwalającą na odseparowanie warstw odpowiadających za wygląd, model danych i wymianę informacji pomiędzy nimi. Jest on fundamentem, na którym można budować najprzeróżniejsze aplikacje, poczynając od prostych diagramów, czy wizualnych edytorach interfejsu użytkownika, a kończąc na zaawansowanych edytorach tekstu WYSIWYG. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu.

Web Tools Platform (WTP)

Callisto - Eclipse równa szeregi

Narzędzie wspomagające mapowanie obiektowo relacyjne ORM

Platforma w obecnej wersji 1.0 obsługuje J2EE 1.4. Dołączone edytory obsługują JavaServer Pages, HTML, CSS, JavaScript, XML i XSD (XML Schema Definition). Dostępne są też specjalne kreatory do generowania klas EJB. Platforma może być użyta jako fundament do budowania bardziej zaawansowanych rozwiązań. Na przykład firma BEA zamierza na jej bazie oprzeć swój produkt - BEA Workshop, rozszerzając jego funkcjonalność o funkcje udostępnione przez WTP. W skład platformy w wersji 1.5 wejdą także trzy podprojekty: Web Standard Tools (WST), który tworzy wspólną infrastrukturę aplikacji i usług webowych, J2EE Standard Tools (JST), służący do rozwijania aplikacji biznesowych Java Enterprise Edition oraz JavaServer Faces Tools (JSF), moduł do budowania aplikacji webowych przy pomocy technologii JavaServer Faces. Platforma ma być także wyposażona w narzędzie wspomagające mapowanie obiektowo relacyjne ORM. Więcej można dowiedzieć się odwiedzając witrynę projektu.

Uwaga: nagrody!

Na koniec warto przypomnieć, że fundacja Eclipse ogłosiła konkurs, w którym można co miesiąc wygrać iPoda, a główną nagrodą jest rower górski. Wystarczy zgłosić błąd odkryty w Callisto i mieć trochę szczęścia w losowaniu. Ponadto każde zgłoszenie premiowane jest koszulką. Więcej szczegółów można znaleźć na witrynie konkursu.

Więcej informacji o Callisto Simultaneous Release.


TOP 200