Całe miasto w sieci

W podwarszawskiej Zielonce prowadzone są prace związane z wdrażaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie oraz budową bezprzewodowej sieci dostępowej dla mieszkańców i instytucji publicznych. Władze miasta traktują oba projekty jako integralne, dopełniające się nawzajem składniki jednego, całościowego programu informatyzacji miasta.

W podwarszawskiej Zielonce prowadzone są prace związane z wdrażaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie oraz budową bezprzewodowej sieci dostępowej dla mieszkańców i instytucji publicznych. Władze miasta traktują oba projekty jako integralne, dopełniające się nawzajem składniki jednego, całościowego programu informatyzacji miasta.

Zadania związane z wykorzystaniem technik informacyjnych w mieście zostały wpisane do zatwierdzonego przez radnych wieloletniego programu inwestycyjnego. Do wydania na ten cel w latach 2004-2006 przewidziano 1 mln 200 tys. zł. W tym roku okazało się, że w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym narzędzi informatycznych i spadkiem ich cen zaplanowane zadania uda się wykonać już za 950 tys. zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały przekazane na inne cele inwestycyjne.

Projektowana sieć ma zapewnić rozwiązanie problemów związanych z dostępem do Internetu na terenie całego miasta. Służyć będzie zarówno administracji samorządowej (urząd i jednostki organizacyjne miasta), jak i innym służbom czy instytucjom publicznym (np. policja) oraz samym mieszkańcom. Jej budowa ma być połączona od razu z tworzeniem systemu monitoringu wizyjnego. Docelowo na terenie miasta zostanie zainstalowanych 30 kamer. Obraz z nich będzie przekazywany policji.

Udostępnianie sieci użytkownikom w mieście będzie się odbywać etapami. W pierwszym rzędzie połączone zostaną wszystkie lokalizacje urzędu miasta, tak aby można było stworzyć jeden, zintegrowany miejski system informatyczny na potrzeby administracji i mieszkańców. Jedną z podstawowych jego części będzie system elektronicznego obiegu dokumentów oraz program finansowo-księgowy do obsługi budżetu miasta. Do sieci dołączone zostaną też samorządowe jednostki organizacyjne (szkoły, przedsiębiorstwa komunalne itp.), tak by można było dokonywać stałej, systematycznej wymiany informacji, np. finansowych. Zainstalowane też zostaną cztery kamery do śledzenia sytuacji w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Przetarg na te prace ma być rozstrzygnięty do końca kwietnia.

Sieć będzie administrowana przez dwóch informatyków miejskich zatrudnionych w urzędzie. Władze miasta uważają, że będzie to lepsze rozwiązanie niż oddanie administrowania siecią wynajętej firmie. Cała sieć wraz ze wszystkimi urządzeniami do obsługi będzie własnością miasta. Miasto będzie kupować od operatorów tylko dostęp. Sieć ma być tak skonfigurowana, by można było korzystać z usług każdego, dowolnie wybranego przez miasto dostawcy. Ma to uniezależnić miasto od konkretnego operatora, umożliwić wybór najbardziej atrakcyjnej oferty.

Podzielone pasmo

Na początek sieć będzie miała przepustowość 4 Mbit/sek. Między godz. 8.00 a 16.00 połowę z tego będzie wykorzystywał Urząd Miasta dla swoich potrzeb. Reszta będzie przydzielana dynamicznie najbardziej potrzebującym instytucjom publicznym. W pierwszym rzędzie będzie udostępniana szkołom i przedszkolom do celów edukacyjnych. Po południu zwolnione przez urząd i szkoły moce będą służyły mieszkańcom w miejscach takich jak domy kultury czy kawiarenki internetowe. Wieczorem całe pasmo będzie udostępniane mieszkańcom do indywidualnego użytku. Brakuje jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć, jak to będzie zrealizowane. Być może sygnał będzie rozprowadzany do mieszkań przez działające na terenie miasta stowarzyszenia i firmy świadczące usługi dostępowe ("Wolność i Net" czy "Zielnet"). W zamian za możliwość dysponowania pasmem organizacje te będą zobowiązane np. do obniżenia pobieranych opłat lub do inwestowania określonych środków w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie miasta. Trwają konsultacje w sprawie wypracowania optymalnej formy współpracy. Odbiorcy indywidualni, którzy sami zamontują sobie urządzenia do odbioru, będą mogli prawdopodobnie korzystać z sieci za darmo.

Realizacja pierwszego etapu budowy sieci bezprzewodowej w Zielonce ma kosztować ok. 240 tys. zł. W całości zostanie sfinansowana z budżetu miasta. Samorząd chce, aby pozostałe inwestycje i zadania z programu informatyzacji mogły być opłacone z funduszy strukturalnych. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie w ramach priorytetu 1.5 ZPORR. Projekt zostanie jednak zrealizowany nawet wówczas, gdyby nie udało się uzyskać wsparcia z funduszy europejskich. W budżecie miasta zostały przewidziane na to pieniądze, które w przypadku pomyślnego zaopiniowania wniosku zostaną przeznaczone na inne inwestycje.

W następnych latach przepustowość sieci będzie sukcesywnie zwiększana, maksymalnie będzie mogła osiągnąć 32 Mbit/s. Władze Zielonki namawiają przedstawicieli innych, sąsiednich miast i gmin z powiatu wołomińskiego do stworzenia wspólnie sieci powiatowej obejmującej wszystkie urzędy i instytucje publiczne.

Telefon z podpisem

Chcąc jak najefektywniej wykorzystać wdrażany system elektronicznego obiegu dokumentów do kontaktów mieszkańców z urzędem, władze Zielonki zainteresowały się pomysłem firmy One-2-One, by posłużyć się telefonami komórkowymi do składania podpisu elektronicznego. Przeprowadzono próby zastosowania takiego rozwiązania. Jego założenia zaprezentowano podczas organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji konferencji "Bezpieczny mobilny podpis elektroniczny". Władze miasta są skłonne współpracować przy testowaniu rozwiązania, a gdyby to rozwiązanie okazało się być użyteczne i bezpieczne, promować je wśród obywateli Zielonki.

Telefony komórkowe są już dzisiaj w powszechnym użyciu. Wykorzystanie ich do składania podpisu elektronicznego wymagałoby użycia specjalnej karty SIM (wg informacji uzyskanej przez zarząd Zielonki od operatorów sieci GSM, nowa karta byłaby droższa od tradycyjnej o kilka euro). Obywatel nie musiałby jednak uzyskiwać płatnego certyfikatu w jednym z kilku obecnie działających centrów certyfikacji. Otrzymywałby go wraz z zakupem telefonu komórkowego (a właściwie odbiorem specjalnej karty SIM) w jednym z tysięcy punktów sprzedaży na terenie całego kraju. Duża liczba użytkowników telefonów komórkowych z certyfikatami mogłaby doprowadzić do rozwoju usług związanych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Efekt Linuxa

W Urzędzie Miasta Zielonka wykorzystywany jest system wspomagający zarządzanie finansami miasta (finanse i księgowość, podatki, budżet itp.) firmy Efekt. Wdrażany jest system elektronicznego obiegu dokumentów firmy SignForm. Sieciowym systemem operacyjnym w Urzędzie jest Linux.

Zielonka to siedemnastotysięczne miasto w powiecie wołomińskim, graniczące z północno-wschodnią częścią Warszawy. Zdecydowana większość jego mieszkańców dojeżdża do pracy w stolicy. 90% z 70 km kw. powierzchni miasta zajmują lasy (w tym m.in. rezerwat przyrody). Największym zakładem na terenie miasta jest Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia. W Zielonce znajduje się jedno z najnowocześniejszych gimnazjów w Polsce, z halą sportową z widownią na ponad 500 osób.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200