Cadena Systems zmienia warunki sprzedaży

Firma Cadena Systems wprowadziła korzystniejsze zasady sprzedaży dla nowych klientów, którzy zdecydują się na zakup komputerów, monitorów, kart graficznych, twardych dysków, notebooków lub nagrywarek.

Nowe warunki zakupów w Cadena Systems dla klientów, którzy zdecydują się na współpracę z firmą są następujące:

1). Firmy, które nie współpracowały wcześniej z Cadena Systems muszą dokonać pierwszych zakupów do wysokości 10.000 zł. Po osiągnięciu wskazanego poziomu może zostać przyznany limit kredytowy oraz odroczony termin płatności.

2). Limity kredytowe są uwarunkowane złożeniem deklaracji wekslowej oraz

weksla in-blanco, oraz wypełnieniem formularza dotyczącego sytuacji finansowej firmy, kontaktów handlowych z innymi dostawcami wraz z referencjami i podpisaniem umowy dilerskiej. Po sprawdzeniu informacji Cadeny Systems przyznaje indywidualne warunki płatności.

3). Przyznane warunki płatności ulegają zmianie w przypadku opóźnień w płatnościach oraz spadku obrotów.

4). Blokada sprzedaży następuje w przypadku opóźnień w płatnościach, a

także w sytuacji gdy wartość wszystkich otwartych faktur wraz z nowym

zamówieniem nie mieści się w przyznanym limicie kredytowym.

5). Klienci firmy Cadena Systems są przydzieleni do właściwej grupy cenowej. Utrzymanie się w danej grupie lub przejście do wyższej grupy jest uzależnione od spełnienia podstawowego warunku jakim jest terminowość spłat zobowiązań oraz wielkość generowanego obrotu.

Grupy cenowe ze względu na średni miesięczny obrót:

a) do 15 000 zł netto

b) od 15 001 zł do 30 000 zł netto

c) od 30 001 zł netto

6). Klienci muszą złożyć dokumenty rejestracyjne, dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP i REGON. Spółki handlowe muszą dostarczyć wypis rejestru sądowego, a także oświadczenie VAT upoważniające Cadena Systems do wystawiania faktur bez podpisu.

Cadena Systems

tel.: (61) 817 30 22

fax.: (61) 817 30 50

www.cadena.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200